Laura Štendelytė, Monika Stirbytė, Algirdas Dagys

Abstract

COVID-19 pandemijos metu sutriko sveikatos apsaugos sektoriaus veikla, o atsiradę pokyčiai turėjo neigiamų padarinių vaikų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui. Tyrimo tikslas – įvertinti COVID-19 pandemijos įtaką vaikų sveikatos priežiūros paslaugoms. Metodai. Remiantis Google Scholar ir Pubmed duomenų bazių šaltiniais, naudojant raktinius žodžius ir jų derinius atrinkta ir išanalizuota 14 mokslinių publikacijų pasirinkta tema. Išvados. COVID-19 infekcija ir jos valdymas turėjo neigiamų padarinių vaikų sveikatai. Pandemija sumažino sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą dėl ribotų žmogiškųjų ir finansinių išteklių paskirstymo bei pacientų baimės užsikrėsti COVID-19 infekcija gydymo įstaigose. COVID-19 infekcija lėmė kitų ligų pavėluotą diagnostiką ir gydymą, todėl padidėjo komplikacijų dažnis. Dėl pandemijos metu sutrikusios vaikų imunizacijos, tikėtina, kad ateityje vakcinomis kontroliuojamų ligų atvejų skaičius augs.

Keyword(s)COVID-19, pandemija, vaikai, sveikatos priežiūros paslaugos, pokyčiai, padariniai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.078
Full Text: PDF

Back