Turinys

Kauno rajono vyresniųjų klasių moksleivių polinkio į savižudybę kitimai 2000-2010 metais ir jo ryšys su psichosocialiniais veiksniais
Evelina Globė, Antanas Goštautas
PDF
5-15
Mokinių rūkymo ir su juo susijusio elgesio kitimai Kauno rajone 2005-2012 metais
Antanas Goštautas, Romualdas Žekas, Laurynas Dilys, Nijolė Goštautaitė-Midttun
PDF
16-21
Probleminio alkoholio vartojimo įvertinimas tarp 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų naudojant audit metodiką
Aurelijus Veryga, Jelena Stanislavovienė, Lina Ignatavičiūtė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė
PDF
22-28
Visiškai nuo alkoholio priklausančio ligotumo pokyčiai Lietuvoje 2006-2011 metais
Mindaugas Štelemėkas, Ingrida Jaselskytė, Vaida Liutkutė, Aurelijus Veryga
PDF
29-34
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, vykdančių lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir ugdančių sveiką gyvenseną, veiklos galimybių vertinimas
Vaida Liutkutė, Mindaugas Štelemėkas, Aurelijus Veryga
PDF
35-39
Trumpalaikės eklektinės potrauminio streso psichoterapijos veiksmingumas: Vilniaus BEPP studijos žvalgomojo tyrimo rezultatai
Evaldas Kazlauskas, Eglė Mažulytė, Paulina Želvienė, Miglė Dovydaitienė, Paulius Skruibis
PDF
40-45
Storosios žarnos vėžio atrankinė patikra – nuo Europos iki Lietuvos miestelio
Bernardas Rimkus, Saulius Mikalauskas, Dileta Rutkauskaitė, Kęstutis Strupas
PDF
46-51
Depresija sergančių moterų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodiklių pokyčiai trejų metų ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu
Klaudija Pauliukevičiūtė, Antanas Goštautas
PDF
52-62
Sirgusių ūmiu miokardo infarktu ir mirusių pacientų klinikinių duomenų retrospektyvinė analizė
Vinsas Janušonis, Gintautas Virketis, Gintarė Pučinskienė
PDF
63-69
Churg-Strauss sindromas
Milda Krivickaitė, Tatjana Orlovskytė, Anželika Chomičienė, Jūratė Grigaitienė, Raimondas Meškauskas, Matilda Bylaitė-Bučinskienė
PDF
70-76
Disekuojantis osteochondritas: klinikinio atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga
Gabrielius Jakutis, Kęstutis Trainavičius
PDF
77-82
Onkologine liga sergančių vaikų bei jų tėvų bendravimo poreikis
Jurgita Gulbinienė, Roberta Dolinskaitė, Daiva Kriukelytė, Aušra Lekauskaitė
PDF
83-88
Vaisiaus alkoholinis sindromas
Dovilė Bradulskaitė
PDF
89-93