Aurelijus Veryga, Jelena Stanislavovienė, Lina Ignatavičiūtė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė

Santrauka

AUDIT testas yra klasikinė metodika skirta žalingam alkoholio vartojimui nustatyti. Tyrimuose žalingas alkoholio vartojimas nustatomas apsibrėžiant saikingo alkoholio vartojimo ribą ir įvardijamas kaip probleminis alkoholio vartojimas ar tiesiog piktnaudžiavimas alkoholiu. Apibendrinant AUDIT testo rezultatus, šiame tyrime analizuojamas probleminio alkoholio vartojimo paplitimo Lietuvoje reiškinys 2007 m. Metodai. Reprezentatyvus 15-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų tyrimas buvo atliktas 2007 m. spalio- gruodžio mėnesiais. Anketą iš viso užpildė 3302 asmenys. Žalingo alkoholio vartojimo paplitimui įvertinti buvo panaudotas AUDIT klausimynas. Respondentų buvo papildomai paprašyta nurodyti demografinius duomenis bei išlaidas alkoholiniams gėrimams. Rezultatai. Penktadalis 15-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojų alkoholį vartoja žalingai. Didžiausias žalingo alkoholio vartojimo paplitimas nustatytas 35-44 m. amžiaus vyrų ir 25-34 m. amžiaus moterų grupėse. Vyrams pavojingas alkoholio vartojimas nustatytas beveik 3 kartus dažniau nei moterims. Taip pat didesnis probleminio alkoholio vartojimo paplitimas nustatytas žemesnį išsilavinimą turinčių, kaimiškose vietovėse gyvenančių, bedarbių bei vienišų asmenų grupėse, o probleminiu alkoholinių gėrimų vartojimu pasižymintys asmenys per mėnesį išleisdavo vidutiniškai 4 kartus didesnę sumą alkoholinių gėrimų įsigijimui. Šis tyrimas parodė, kad alkoholio vartojimo problemos yra aktualios pakankamai didelei daliai Lietuvos gyventojų, o ypatingą susirūpinimą turėtų kelti tai, kad jau pačiose jauniausiose tiriamųjų amžiaus grupėse nustatytas didelis alkoholio vartojimo rizikos lygis.

Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: probleminis alkoholio vartojimas; AUDIT (žalingo alkoholio vartojimo nustatymo testas); socialiniai veiksniai; išlaidos alkoholiui
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.113
Pilnas tekstasPDF

Atgal