Evaldas Kazlauskas, Eglė Mažulytė, Paulina Želvienė, Miglė Dovydaitienė, Paulius Skruibis

Santrauka

Straipsnyje pristatomi trumpalaikės eklektinės potrauminio streso psichoterapijos (BEPP) metodo, sukurto Nyderlanduose, Vilniaus BEPP veiksmingumo studijos pradinio tyrimo rezultatai. BEPP yra specializuota potrauminio streso sutrikimo trumpalaikė 16 sesijų psichoterapija, kurioje sujungiamos įvairių psichoterapijos krypčių technikos. Tyrimo tikslas buvo įvertinti BEPP veiksmingumą ir potrauminio streso simptomų bei kitų psichologinių sunkumų dinamiką. Tyrime dalyvavo 10 tiriamųjų, kurie buvo patyrę trauminius stresorius ir turėjo reikšmingai ryškius potrauminio streso sutrikimo požymius. Nustatyta, kad taikant BEPP terapiją reikšmingi sumažėjo potrauminio streso sutrikimo požymiai. Teigiami BEPP efektai neapsiribojo potrauminio sutrikimo simptomų sumažėjimu, tačiau taip pat sumažėjo klientų problemų ir destrukcinių tendencijų, padidėjo subjektyvi gerovė bei pagerėjo funkcionavimas. Tyrimo rezultatai patvirtina BEPP metodo perspektyvumą Lietuvos populiacijoje.

Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: potrauminis stresas, psichoterapija, veiksmingumas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.116
Pilnas tekstasPDF

Atgal