Klaudija Pauliukevičiūtė, Antanas Goštautas

Santrauka

Straipsnyje analizuojamas depresija sergančių moterų su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodiklių kitimas trejų metų ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu. Gyvenimo kokybei (GK) įvertinti naudotas PSO GK-100 gyvenimo kokybės klausimynas, o depresijai – PSO standartizuotas interviu CIDI – 2.0. E sekcija. Rezultatų analizė atlikta remiantis 64 tyrime dalyvavusių, Šančių Psichikos sveikatos centre depresiją besigydančių, respondenčių duomenimis. Tyrimo rezultatai parodė, kad moterų, sergančių depresija, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė pasikeitė nevienodai, priklausė nuo gydymo rezultatų įvertinimo po trejų metų: pasveikusių ir tebesergančių grupėse. Abiejose grupėse su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodikliai pagerėjo pirmaisiais metais, stipriau – pasveikusių tiriamųjų grupėje. Pasveikusių grupėje gyvenimo kokybės rodikliai gerėjo arba liko tokie pat sekančiais metais, o nepasveikusių grupėje pradėjo blogėti. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad PSO GK-100 klausimynas gali būti pritaikytas sergančiųjų depresija sveikatos kitimų įvertinimui, lygiagrečiai su ligos požymių kitimais.

Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: depresija, gyvenimo kokybė, ambulatorinis
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.118
Pilnas tekstasPDF

Atgal