SERGANČIŲJŲ ATOPINIU DERMATITU GYVENIMO KOKYBĖS POKYČIAI

Austėja Semėnaitė Abstract Atopinis dermatitas yra paplitusi lėtinė uždegiminė odos liga, kuri neigiamai veikia tiek ligonio, tiek šei­mos gyvenimo kokybę. Trūksta susistemintos infor­macijos apie tai, kaip gyvenimo kokybė priklauso nuo atopinio dermatito sunkumo laipsnio, kaip skiriasi tarp įvairaus amžiaus pacientų ir šeimose, kuriose auga šia liga sergantis vaikas. Atlikta sisteminė literatūros ana­lizė PubMed duomenų bazėje.…

TĖVŲ ELGSENA UGDANT VAIKŲ SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS ĮPROČIUS

Kristina Žalnieraitienė, Ernesta Bliujūtė Abstract Ikimokyklinio amžiaus vaikų valgymo įpročiai formuo­jasi šeimoje, nes vaikai mėgdžioja tėvų elgesį, mokosi iš jų. Vaikystėje įdiegti maitinimosi įgūdžiai išlieka ilgą laiką, turi įtakos maitinimosi elgsenai ateityje, todėl svarbu, kad tėvai ir globėjai diegtų tinkamus mitybos įpročius nuo mažų dienų. Tyrimo tikslas − atskleisti tėvų elgseną, ugdant vaikų sveikatai palankios…

ŠEIMOS, KURIOJE VAIKAS SERGA ONKOLOGINE LIGA, PATIRIAMI SUNKUMAI

Virginija Kondratavičienė, Valentina Demidenko Abstract Vaikų vėžio diagnozė ir gydymas šeimoms kelia itin di­delį stresą ir gąsdina tiek pačią šeimą, tiek vaiką. Vaikui susirgus onkologine liga, visa šeima susiduria su įvai­riais sunkumais: fiziniais, psichoemociniais, socialiniais, materialiniais, kurie stipriai pakeičia socialinį gyvenimą. Vėžiu sergančių vaikų šeimos nariai išgyvena krizę, kuri sutrikdo šeimos pusiausvyrą ir gali kelti…

ŠEIMŲ, AUGINANČIŲ MAISTUI ALERGIŠKĄ VAIKĄ, MAITINIMOSI PROBLEMOS: TĖVŲ POŽIŪRIS

Kristina Žalnieraitienė, Aistė Žukauskaitė Abstract Vis didėjantis maistui alergiškų vaikų skaičius parodo svarbią visuomenės sveikatos problemą. Atsiranda vis su­dėtingesnių ir pavojingesnių reakcijų į tam tikrus maisto produktus. Ši problema sukelia sunkumų šeimose. Mais­tui alergiški žmonės ir vaikai jaučiasi suvaržyti, riboja save, keičiasi šeimos gyvensena, ypač mitybos įpročiai. Tyrimo tikslas – atskleisti šeimų, auginančių maistui alergišką…

NAUJAGIMIŲ SKAUSMO VALDYMAS: SLAUGOS SPECIALISTŲ ŽINIOS IR VEIKLA

Silva Kostyliovienė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė, Gretė Seniūnaitė, Rasa Vainutytė Abstract Naujagimiai, kuriems reikalingas gydymas, intensyvi priežiūra ir slauga ligoninėje, patiria vidutiniškai nuo 7,5 iki 17,3 skausmingų procedūrų per dieną [4]. Dažniau­sios yra dūris į kulną paimti kapiliarinio kraujo ėminį, sekreto išsiurbimas iš kvėpavimo takų ir venos punkcija. Tyrimais įrodyta, kad nemalšinamas skausmas daro po­veikį…

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ PADĖJĖJŲ DARBE PATIRIAMAS STRESAS: PIRMŲJŲ DARBO METŲ PATIRTIS ODONTOLOGIJOS KLINIKOJE

Rasa Tamulienė, Emilė Gedeikytė, Daiva Mačiulienė Abstract Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti gydytojų odontologų padėjėjų patiriamą stresą pirmaisiais darbo metais. Tyrime dalyvavo septynios gydytojų odontologų padėjėjos, turinčios vienerių metų darbo patirtį odontologijos kabinete. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios bei turinio analizės metodus. Atlikto…

ŠEIMOS, MOKYKLOS IR VALSTYBĖS BENDRADARBIAVIMAS UGDANT VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS ĮPROČIUS

Julius Dovydaitis Abstract Vaikų sveika mityba tampa modernios visuomenės kul­tūriniu antropologiniu iššūkiu. Darbo tikslas − parengti vaikų sveikos gyvensenos (mitybos) įpročių ugdymo ir atitinkamos sektorinės politikos įtvirtinimo darbinį-hipo­tetinį modelį. Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros, teisinių dokumentų analize, aptariamos vaikų sveikatos prastėjimo priežastys, nagrinėjama vaikų sveikatai pa­lankios mitybos politika, programos, vaikų sveikatos stebėsenos priemonės. Vaiko teisių ir…

SOCIALINIO DARBUOTOJO PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS POREIKIS ŠEIMAI, PRARADUSIAI VAIKĄ DĖL ONKOLOGINĖS LIGOS

Virginija Kondratavičienė, Iveta Šikšniuvienė Abstract Lietuvoje stebimas didėjantis vaikų sergamumas onkologinėmis ligomis. Vaiko mirties patirtis ypač skaudi tėvams, kai jiems tenka išgyventi baimės, nerimo, liūdesio, nevilties ar pykčio emocijas, trukdančias toliau tęsti visavertį gyvenimą. Tėvams, išgyvenantiems netektį, reikalinga pagalba, kuri atlieptų jų viltis ir poreikius, padėtų įveikti socialinės atskirties jausmą, parodytų, kad pagalba yra čia…