Silva Kostyliovienė, Alina Vaškelytė, Dovilė Grinkevičiūtė, Gretė Seniūnaitė, Rasa Vainutytė

Abstract

Naujagimiai, kuriems reikalingas gydymas, intensyvi priežiūra ir slauga ligoninėje, patiria vidutiniškai nuo 7,5 iki 17,3 skausmingų procedūrų per dieną [4]. Dažniau­sios yra dūris į kulną paimti kapiliarinio kraujo ėminį, sekreto išsiurbimas iš kvėpavimo takų ir venos punkcija. Tyrimais įrodyta, kad nemalšinamas skausmas daro po­veikį vaiko raidai. Sveikatos priežiūros specialistams gali būti ypač sunku įvertinti neišnešioto, sunkiai sergančio ar turinčio neurologinį pažeidimą naujagimio skausmą. Skausmo vertinimui rekomenduojama naudoti skausmo vertinimo skales. Naujagimių skausmą rekomenduo­jama mažinti pakopomis, taikant tinkamas aplinkos, ne­farmakologines ir farmakologines skausmo malšinimo priemones.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti slaugos specialistų nauja­gimių skausmo valdymo žinias ir veiklą, atsižvelgiant į išsimokslinimą ir darbo patirtį.

Tyrimas vyko nuo 2019 metų lapkričio 4 d. iki gruo­džio15 d. X miesto ligoninėse ir gimdymo namuose, slau­gos specialistų anoniminės anketinės apklausos metodu. Buvo išdalinta 120 klausimynų, grįžo tinkami analizei 70. Atsako dažnis – 58,33 procento.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji dalis slaugos specialistų, turinčių aukštąjį universitetinį ir aukštąjį neuniversitetinį išsimokslinimą bei mažesnę darbo pa­tirtį, lyginant su turinčiais aukštesnįjį išsimokslinimą bei didesnę darbo patirtį, žinojo apie skausmo žalą nau­jagimiams, skausmo vertinimo ypatumus, naudojant PIPP skalę, nerekomenduojamus medikamentus nauja­gimių skausmo malšinimui. Tyrimo dalyviai nurodė, kad klinikinėje praktikoje naujagimių skausmo vertinimui dažniau naudojo PIPP skalę, taikė nemedikamentinius skausmo malšinimo metodus, vietinį nuskausminimą EMLA kremu, naudojo acetaminofeną (paracetamolį).

Keyword(s): sveika gyvensena ir mityba, šeima, mokykla, valstybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.160
Full TextPDF

Back