Rasa Tamulienė, Emilė Gedeikytė, Daiva Mačiulienė

Abstract

Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti gydytojų odontologų padėjėjų patiriamą stresą pirmaisiais darbo metais. Tyrime dalyvavo septynios gydytojų odontologų padėjėjos, turinčios vienerių metų darbo patirtį odontologijos kabinete. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė atlikta taikant aprašomosios bei turinio analizės metodus. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad pirmaisiais metais dėl darbe patiriamo streso gydytojų odontologų padėjėjai jautė „nenorą nieko daryti“, pablogėjo jų santykiai su artimaisiais, dažniau buvo linkę savo išgyvenamas neigiamas emocijas išlieti ant kitų žmonių, jautė nenorą eiti į darbą, dažniau save nuvertindavo, gana dažnai galvodavo apie darbą, net jį pabaigę. Daugiausia streso pirmaisiais darbo metais jiems kėlė santykiai su gydytoju odontologu bei kitais kolegomis, įsiliejimo į kolektyvą problemos, profesinių įgūdžių trūkumas, didelis darbo tempas ir darbo daugia­funkciškumas.

Keyword(s): sveika gyvensena ir mityba, šeima, mokykla, valstybė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.145
Full TextPDF

Back