INTERAKTYVIOS REABILITACIJOS PRIEMONĖS POVEIKIS GALVOS SMEGENŲ INSULTĄ PATYRUSIŲ ASMENŲ SAVARANKIŠKUMUI IR FUNKCINIAMS RANKOS JUDESIAMS

Daiva Baltaduonienė, Indrė Ramanauskaitė, Viktorija Kaktienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė Abstract Galvos smegenų insultas šiuo metu yra viena pagrin­dinių negalios ir mirties priežasčių visame pasaulyje. Asmenys, išgyvenę insultą, patiria funkcinių sutrikimų, socialinių ir asmeninių santykių sunkumų, bloginančių gyvenimo kokybę [1]. Tyrimo tikslas – įvertinti interaktyvios reabilitacijos prie­monės poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų savarankiškumui ir rankos funkciniams…

ERGOTERAPEUTO PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS, GYVENANTIEMS LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ GLOBOS NAMUOSE

Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Milda Gintilienė, Daiva Baltaduonienė, Domantas Dubauskas Abstract Vykstant demografiniams pokyčiams, visame pasaulyje daugėja senų žmonių. Gyventojų senėjimas yra viena iš aktualiausių visuomenės sveikatos problemų. Daugėjant senų žmonių, reikalinga jų ligų prevencijos, gydymo, globos ir slaugos paslaugų plėtra [7]. Ergoterapeutai yra svarbūs sveikatos priežiūros komandos nariai ilgalai­kės priežiūros namuose. Unikali ergoterapijos prakti­kos apimtis ir…

PSICHINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ LAISVALAIKIO POVEIKIS PSICHOEMOCINEI BŪKLEI

Aušra Rolienė, Rūta Jonaitienė Abstract Tyrimo tikslas − išsiaiškinti laisvalaikio poveikį psichinę negalią turinčių asmenų psichoemocinei būklei. Tyrimo metodai. Atlikta išplėstinė literatūros apžvalga. Mokslinių straipsnių paieška buvo vykdoma VU prenumeruojamoje duomenų bazėje Pubmed ir kitoje laisvai prieinamoje in­ternetinėje mokslinių literatūros šaltinių platformoje Go­ogle Scholar, taikant straipsnių įtraukimo (neįtraukimo) kriterijus. Apžvalgoje išanalizuotas 121 straipsnis bei kita…

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS IR PRADINIŲ KLASIŲ VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIFINĮ MIŠRŲ RAIDOS SUTRIKIMĄ, SAVARANKIŠKUMO LYGIO VERTINIMAS

Raimondas Buckus, Neringa Buckutė, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis Abstract Kiekvienas žmogus, sveikas ar turintis negalią, pagal galimybes privalo užimti deramą vietą visuomenėje ir gerai joje jaustis. Lietuvos Respublikos švietimo įsta­tyme (2011 m.) nurodytas tikslas − išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo…

ERGOTERAPIJOS STUDENTŲ KARJEROS GALIMYBIŲ VERTINIMAS COVID-19 PANDEMIJOS SĄLYGOMIS

Morta Girčytė, Milda Gintilienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti ergoterapijos studentų karjeros galimybes COVID-19 pandemijos sąlygomis. Tyrime dalyvavo 78 ergoterapijos studijų programos studentai, kurių amžiaus vidurkis 21,12±3,29 metai. Beveik du trečdaliai (62,8 proc.) tyrimo dalyvių, baigę ergoterapijos studijas, ketina dirbti ergoterapeutais. Didžioji dalis (60,3 proc.) studentų ergoterapeutais tikisi įsidarbinti Lietuvoje. Didesnis atlyginimas yra…

PERDEGIMO SINDROMO POVEIKIS ERGOTERAPEUTŲ PROFESINIAM TOBULĖJIMUI

Luka Tichonova, Milda Gintilienė Abstract Pirmą kartą perdegimo sindromo (PS) sąvoka paminėta XX a. 7 dešimtmetyje. PS apibrėžiamas kaip stresinė reakcija į darbą, kuriam būdingas emocinis išsekimas, nuasmeninimas, cinizmas ir sumažėję asmeniniai pasiekimai. Literatūroje labai dažnai apibūdinamas kaip sindromas, kuriam būdingas emocinis ir fizinis išsekimas, dėl kurio žmogus negali pasveikti. Vis dažniau pradėtas minėti bei…

RANKOS TRAUMĄ PATYRUSIŲ ASMENŲ VEIKLOS PROBLEMŲ IR EMOCINĖS BŪKLĖS STEBĖJIMAS NAMUOSE PO REABILITACIJOS

Milda Gintilienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Beatričė Dūdaitė Abstract Rankų traumos visais laikais buvo ir yra labai aktualios. Rankomis atliekami kasdieniai veiksmai, o traumų metu gali būti sužalojamos funkcijai svarbios struktūros, apribojami rankos judesiai, neigiamai veikiantys kasdienę veiklą, sutrikdomi įvairūs žmogaus gyvenimo aspektai [4]. Dažnai patyrę traumą asmenys užsidaro namuose, o toks socialinis pasyvumas labai paveikia asmens…

DEMENCIJA SERGANČIŲ ASMENŲ PAŽINIMO FUNKCIJŲ BEI EMOCINĖS BŪKLĖS VERTINIMAS, TAIKANT INTERAKTYVIAS REABILITACIJOS PRIEMONES IR MULTISENSORINĘ APLINKĄ

Milda Gintilienė, Daiva Baltaduonienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė, Laura Šerkšnaitė Abstract Sergant demencija pažeidžiama daugelis aukštesniųjų smegenų žievės funkcijų: atmintis, mąstymas, orientacija, supratimas, skaičiavimo įgūdžiai, gebėjimas mokytis, kalba ir protavimas, pablogėja emocijų kontrolė, socialinis elgesys ar motyvacija [6]. Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, nuo tradicinių reabilitacijos priemonių pereinama prie pažangių, kompiuterizuotų, modernių gydymo technologijų, tokių…

NUOTOLINIŲ ERGOTERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ POVEIKIS SERGANČIŲJŲ IŠSĖTINE SKLEROZE GYVENIMO KOKYBEI IR SAVARANKIŠKUMUI

Erika Liubinaitė, Evelina Lamsodienė Abstract Šiuo metu išsėtine skleroze serga daugiau nei 2,5 milijono žmonių. Prasidėjus COVID-19 pandemijai, viso pasaulio šalys pradėjo riboti kontaktus, todėl sergantiesiems išsėtine skleroze buvo sunkiau gauti gydymo paslaugas. Tyrimo tikslas – įvertinti nuotolių ergoterapijos užsiėmimų poveikį sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybei ir savarankiškumui. Įvertinus sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo kokybę, nustatyta,…

LAIMO LIGA SIRGUSIŲ ASMENŲ KASDIENĖS, DARBINĖS IR LAISVALAIKIO VEIKLOS PROBLEMOS

Dovilė Račkauskaitė, Daiva Baltaduonienė Abstract Laimo ligos paplitimas ir sergamumas didėja visame pasaulyje [1]. Kai kuriems asmenims, sirgusiems Laimo liga, po gydymo išlieka nespecifinių simptomų [2], todėl siekta išsiaiškinti, kaip liekamieji simptomai sutrikdo asmenų, sirgusių Laimo liga, veiklą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duomenys rinkti pusiau struktūruoto interviu būdu. Pokalbio klausimai buvo suformuluoti…

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ LAVINIMAS, ESANT NUSTATYTAM SPECIFINIAM MIŠRIAM RAIDOS SUTRIKIMUI

Raimondas Buckus, Iveta Ragėnaitė, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis, Neringa Buckutė Abstract Visavertė vaiko raida yra sudėtinga, visa apimanti, aukščiausia asmenybės vystymosi pakopa. Vaikų raidą tyrinėję mokslininkai nustatė, kad vaiko ugdymuisi ypač didelę reikšmę turi jo paties aktyvumas. Per pirmuosius kelerius gyvenimo metus vaiko raida yra nepaprastai greita. Kuo daugiau stimuliacijos ir galimybių mokytis gauna vaikas,…

KŪRYBINIŲ VEIKLŲ POVEIKIS PACIENTŲ DĖMESIO KONCENTRACIJOS KAITAI PO GALVOS SMEGENŲ INSULTO

Jomantė Buzytė, Rūta Jonaitienė Abstract Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kūrybinės veiklos poveikį pacientų dėmesio koncentracijai po galvos smegenų insulto. Tyrimo metodai. Tyrimas atliktas Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro I stacionarinės reabilitacijos skyriuje. Tyrimo laikotarpis 2017 m. spalis – 2018 m. kovas. Tyrime dalyvavo 30 pacientų, po galvos smegenų insulto…