Jomantė Buzytė, Rūta Jonaitienė

Abstract

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti kūrybinės veiklos poveikį pacientų dėmesio koncentracijai po galvos smegenų insulto. Tyrimo metodai. Tyrimas atliktas Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro I stacionarinės reabilitacijos skyriuje. Tyrimo laikotarpis 2017 m. spalis – 2018 m. kovas. Tyrime dalyvavo 30 pacientų, po galvos smegenų insulto atvykusių į stacionarinę reabilitaciją ir turinčių dėmesio koncentracijos problemų. Tiriamieji, atitikę įtraukimo į tyrimą kriterijus, atsitiktinės atrankos būdu suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją ir kontrolinę po 15 asmenų. Tyrimui taikytas anketinis testavimas: sociodemografinių duomenų anketa, Trumpas protinės būklės vertinimo testas (Mini Mental), Monrealio kognityvinis testas (MOCA) bei Skaičių pakeitimo simboliais testas (Digit-Symbol substitution test, DSST), kurie padėjo įvertinti tiriamųjų dėmesio sutelktumą, apimtį ir perkėlimą. Taikyti įprastinės ergoterapijos užsiėmimai, kūrybinės veiklos ir gautų duomenų statistinė analizė. Rezultatai: kūrybinės veiklos terapija daro teigiamą įtaką pacientų po galvos smegenų insulto dėmesio sutelktumui. Visiems tiriamosios grupės pacientams dėmesio sutelktumas pagerėjo 30 procentų. Apskaičiavus taikyto poveikio reikšmingumą, skirtumas tarp I ir II tyrimo rezultatų laikomas statistiškai patikimu (p<0,05). Dėmesio apimties sutrikimų po taikytos kūrybinės veiklos neturėjo 67 proc. pacientų. Apskaičiavus taikyto poveikio reikšmingumą, skirtumas tarp I ir II tyrimo laikomas statistiškai nepatikimu (p>0,05). Pacientų, kuriems buvo taikoma kūrybinės veiklos terapija, dėmesio perkėlimas pagerėjo vidutiniškai 3,6 balo. Apskaičiavus taikyto poveikio reikšmingumą, skirtumas tarp I ir II tyrimo rezultatų laikomas statistiškai patikimu (p<0,05).

Keyword(s): ergoterapija, kūrybinės veiklos, dėmesio koncentracija, galvos smegenų insultas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.049
Full TextPDF

Back