Morta Girčytė, Milda Gintilienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė

Abstract

Tyrimo tikslas – įvertinti ergoterapijos studentų karjeros galimybes COVID-19 pandemijos sąlygomis. Tyrime dalyvavo 78 ergoterapijos studijų programos studentai, kurių amžiaus vidurkis 21,12±3,29 metai. Beveik du trečdaliai (62,8 proc.) tyrimo dalyvių, baigę ergoterapijos studijas, ketina dirbti ergoterapeutais. Didžioji dalis (60,3 proc.) studentų ergoterapeutais tikisi įsidarbinti Lietuvoje. Didesnis atlyginimas yra emigraciją skatinantis veiksnys. Daugiau kaip pusė respondentų nurodo, kad pandemijos laikotarpiu yra labiau patenkinti, nei nepatenkinti ergoterapijos studijomis ir nusiteikę tęsti reabilitacijos mokslų studijas. Studentai, vertindami studijų procesą, labiausiai patenkinti dėstomų nuotolinių paskaitų ir praktinių darbų turiniu ir iš dėstytojų sulaukiamu grįžtamuoju ryšiu. Didžioji dauguma sutinka, kad aukštosios mokyklos organizuoja projektus ir konferencijas studentų žinių gilinimui, suteikia studentams patogias prieigas prie mokslinės literatūros duomenų bazių ir aukštosios mokyklos bibliotekos. Pasiūlymus pateikę studentai labiausiai pabrėžia kontaktinių užsiėmimų, dėstytojų aktyvumo, studentų akademinio sąžiningumo užtikrinimo priemonių poreikį ir studijų kainos koregavimo klausimą.

Keyword(s): ergoterapija, studentai, karjera, COVID-19 pandemija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.250
Full TextPDF

Back