Raimondas Buckus, Iveta Ragėnaitė, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis, Neringa Buckutė

Abstract

Visavertė vaiko raida yra sudėtinga, visa apimanti, aukščiausia asmenybės vystymosi pakopa. Vaikų raidą tyrinėję mokslininkai nustatė, kad vaiko ugdymuisi ypač didelę reikšmę turi jo paties aktyvumas. Per pirmuosius kelerius gyvenimo metus vaiko raida yra nepaprastai greita. Kuo daugiau stimuliacijos ir galimybių mokytis gauna vaikas, tuo daugiau informacijos jis sukaupia, tuo sparčiau vyksta jo raida. Vaiką nustota laikyti mažu suaugusiuoju, į jį pradėta žiūrėti kaip į savitą esybę su savais gyvenimiškais poreikiais. Apie vaikystę Friedrichas Froebelis kalbėjo kaip apie lavinimosi laiką. Vaiko elgesio ir emocinių problemų apžvalga bei analizė prasminga dėl kelių priežasčių. Viena, visuomenėje egzistuoja dažnai nepagrįstas ir vienpusis požiūris, kad vaikai „išaugs savo bėdas“, jos trumpalaikės ir nevertos atidesnio susidomėjimo. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kognityvinė, socialinė, emocinė raida iš tiesų yra nepaprastai sparti ir dinamiška, todėl konkretus vaiko vystymosi pokytis gali ir sukelti, ir sušvelninti nepageidaujamos jo elgsenos apraiškas.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ikimokyklinio amžiaus vaikų, kuriems nustatytas specifinis mišrus raidos sutrikimas, skirtingų ergoterapijos metodų efektyvumą lavinant pažintines funkcijas. Tyrimas vyko nuo 2019 m. kovo 8 d. iki 2019 m. gegužės 3 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninėje, Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Tyrimo imtis – 15 ikimokyklinio amžiaus vaikų, kuriems nustatytas specifinis mišrus raidos sutrikimas. Taikyti ergoterapijos metodai: modifikuotas trumpas protinės būklės vertinimas (MMSE), modifikuota E.I. Kiphardo skalė individualiam vaiko vertinimui „Sensorinio ir psichinio vystymosi schema“, taikyti skirtingi ergoterapijos metodai: 1 metodas (užduočių testas popieriniame variante) ir 2 metodas (manipuliacinių užduočių demonstravimas) bei reakcijų į lietimo dirgiklius ir elgesio vertinimo skalė. Įvertinus ikimokyklinio amžiaus vaikų, kuriems nustatytas specifinis mišrus raidos sutrikimas, pažintines funkcijas, paaiškėjo, kad labiausiai sutrikusios šios pažintinės funkcijos: dėmesio koncentravimas, pažinimas, suvokimas, trumpalaikė atmintis, orientacija laike ir vietoje. Išsiaiškinome, kad skirtingų ergoterapinių užsiėmimų metodai daro teigiamą įtaką, lavinant vaikų pažintines funkcijas. Metodas, kurio metu vaikai atlieka manipuliacines užduotis, yra efektyvesnis.

Keyword(s): vaikai, ergoterapija, veikla, specifinis mišrus raidos sutrikimas, pažintinės funkcijos, metodai, raida.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.057
Full TextPDF

Back