Slaugos paslaugų teikimo modernizavimo problemos – Vilniaus miesto Centro poliklinikos patirtis

Sandra Šileikaitė Santrauka Šiuo metu Lietuvoje stokojama teorinių sprendimų, kaip įvairių viešojo administravimo teorijų modelius efektyviai pritaikyti slaugos paslaugų sektoriui modernizuoti ir paslaugoms plėtoti, todėl šio straipsnio tikslas – išnagrinėti slaugos raidos tendencijas ir pasiūlyti strateginius sprendimus, skirtus slaugos paslaugų teikimo modernizavimui, taikant viešojo administravimo principus. Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti slaugos paslaugų modernizavimo galimybę tobulinant…

VAISIAUS UŽDEGIMINIS ATSAKAS IR POKYČIAI PLACENTOJE

Daiva Bartkevičienė Santrauka Darbo tikslas – ištirti vaisiaus uždegiminio atsako sindromo (VUAS) ir patologinių pokyčių placentoje ryšį bei perinatalinio laikotarpio ypatumus gimdant prieš laiką. Tyrimo objektas ir metodika. Perspektyvusis atsitiktinės atrankos tyrimas atliktas Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje 2007–2010 metais. Ištirti 22–34 nėštumo savaitę gimę 158 naujagimiai ir jų motinos. Atlikti virkštelės kraujo citokinų tyrimai, įvertinti placentų patologohistologiniai tyrimai. Priklausomai…

PACIENTŲ NUOMONĖ APIE ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOJE TEIKIAMAS REGISTRAVIMO PASLAUGAS

Rasa Stundžienė Santrauka Tyrimas atliktas 2010 m. rugpjūčio–lapkričio mėn. Šeškinės poliklinikoje. Išdalyta 400 anketų, iš jų sugrįžo ir tinkamomis duomenų analizei buvo pripažintos 358 (atsako dažnumas – 89,5 proc.). Registratūros darbuotojai, registruodami pacientus pas gydytojus, pateikdavo jiems anketą, o užpildytą anketą pacientai grąžindavo po vizito pas gydytoją. Tiriamųjų apklausai panaudota autoriaus sudaryta 20 klausimų anketa, kuri apėmė respondentų demografinius duomenis, jų…

AMBULATORINĖS NĖŠČIŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS IR PRAKTIKA

Vilma Vasjanova Santrauka Lietuvoje nėščiųjų sveikatos ambulatorinę priežiūrą vykdo gydytojai akušeriai ginekologai, šeimos gydytojai ir akušerės. Galiojantys teisės aktai leidžia nėščiosioms pasirinkti, kokioje gydymo įstaigoje ir pas kokį specialistą lankytis. Teisės aktai taip pat numato, kad visos paslaugos nėščiosioms (7 fiziologiniai apsilankymai pas pasirinktą specialistą ir tam tikras tyrimų paketas) yra nemokamos ir kompensuojamos teritorinių ligonių…

VYRŲ POŽIŪRIO Į ANKSTYVĄ PROSTATOS VĖŽIO DIAGNOSTIKĄ SĄSAJOS SU SVEIKATOS ĮSITIKINIMAIS

Danutė Kalibatienė Santrauka Siekiant sėkmingai įgyvendinti prevencines ligų priemones, svarbus gyventojų nusiteikimas dalyvauti profilaktinėse programose. Tokį žmonių nusiteikimą ir elgesį sveikatos labui veikia sociokultūriniai veiksniai, kaip socialinis ir ekonominis statusas, įsitikinimai ir suvokiama asmens rizika sirgti viena ar kita liga. Darbo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti vyrų, dalyvavusių ankstyvos prostatos vėžio diagnostikos programoje, sveikatos įsitikinimus, jų…

Motinų nuomonė apie kūdikių žindymo sunkumus ir slaugytojų pagalbą Vilniaus miesto Šeškinės poliklinikoje pagal motinų išsilavinimą, šeiminę padėtį ir socialines grupes

Jonas Kairys Santrauka Tyrimas atliktas 2011 m. balandžio–gegužės mėn. Vilniaus miesto Šeškinės poliklinikoje buvo išdalytos 324 anketos-klausimynai, duodant po vieną kas penktai kūdikį auginančiai šeimai. Iš viso išdalyta 324 anketos. Sugrįžo 296 anketos. Grįžtamumas – 91,4 proc. Respondenčių daugumą sudarė jaunos moterys, gimusios 1980–1981 m. Didžioji dalis tiriamųjų turėjo aukštąjį (universitetinį) – 46,4 proc. ir aukštąjį (neuniversitetinį) išsilavinimą – 30,8 proc., buvo ištekėjusios – 84,6 proc. Pagrindinė tiriamųjų…

Vilniaus miesto Šeškinės poliklinikos pacientų žinios apie vyrams ir moterims teikiamas prevencines šeimos gydytojų programas

Marija Kazlauskienė Santrauka Tyrimas buvo atliekamas 2011 m. kovo–gegužės mėn. Šeškinės poliklinikoje. Apklaustos 25–65 m. amžiaus moterys ir 40–75 m. amžiaus vyrai. Išdalyta 420 anketų moterims ir 420 anketų vyrams. Sugrįžo 382 moterų anketos (grįžtamumas – 90,9 proc.) ir 404 vyrų anketos (grįžtamumas – 96,1 proc.). Iš 382 moterų, kurios dalyvavo apklausoje, daugiausia buvo 50–69 m. amžiaus (89,3 proc.). Iš 404 apklaustų vyrų daugiausia buvo 50–69 m. amžiaus (73,3 proc.). Moterų, įgijusių…

Vilniaus miesto Šeškinės poliklinikos pacientų nuomonė apie ambulatorinę reabilitaciją pagal pacientų socialines ir ekonomines grupes

Jonas Kairys Santrauka Tyrimas buvo atliekamas 2009 m. sausio–kovo mėn. Šeškinės poliklinikoje. Apklausti 18 metų sulaukę respondentai, kurie lankė visą ambulatorinės reabilitacijos gydymo kursą arba gavo pavienes procedūras. Iš viso išdalyta 350 anketų. Sugrįžo 231 anketa. Grįžtamumas – 66 proc. Daugumą respondentų pas gydytoją reabilitologą siunčia šeimos gydytojai (45,9 proc.), traumatologai (25,5 proc.) ir neurologai (25,1 proc.). Apsilankius pas šeimos gydytoją ar kitą gydytoją…

Vilniaus miesto Šeškinės poliklinikos pacientų apklausa apie sveikatos priežiūros paslaugas – nuomonė pagal pacientų išsilavinimą, socialinę ir ekonominę padėtį

Eglė Žėbienė Santrauka Pirmasis tyrimas atliktas 2003 m. sausio–vasario mėnesiais. Apklausti 18 metų sulaukę respondentai. Išduota 500 anketų, iš jų 343 anketos grįžo (grįžtamumas – 68,6 proc.). Anketa buvo duodama kas dešimtam pirmą kartą besikreipiančiam pacientui. Respondentai, atsakydami į klausimą apie tai, ar norėtų, kad šeimos gydytojas dirbtų arčiau gyvenamosios vietos, nurodo skirtingus duomenis. Aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai (50 proc.) ir…

Elektroninės medicininės istorijos vaidmuo didinant VšĮ Centro poliklinikos veiklos efektyvumą

Tomas Vedlūga Santrauka Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pacientų ir medikų nuomonę apie elektroninės medicininės istorijos vaidmenį keliant pacientų aptarnavimo kokybę ir gerinant sveikatos įstaigų veiklos efektyvumą. Tyrimas atliktas viešojoje įstaigoje Cent­ro poliklinikoje. Iš viso Centro poliklinikoje yra apie 141 000 prisirašiusių gyventojų. Apklausoje dalyvavo 409 pacientai, iš jų 309 užpildė anketas internetu ir 100 – rankraštinį va­riantą. Apklausos paklaida – 1 proc. Tyrime…

Slaugos paslaugų pacientų namuose kokybės įvertinimas ir pacientų lūkesčiai. Vilniaus miesto Centro poliklinikos asmens sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų nuomonės įvertinimas

Sandra Šileikaitė Santrauka Tyrimo tikslas. Įvertinti VšĮ Centro poliklinikos pacientų, slaugomų namuose, jų artimųjų, asmens sveikatos priežiūros specialistų (šeimos gydytojų ir slaugytojų) požiūrį į slaugos namuose darbo organizavimą, šių paslaugų kokybę, nustatyti pacientų slaugos paslaugų organizavimo lūkesčius. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2010 m. gruodžio mėn. atliktame tyrime buvo apklausti pacientai, kuriems teikiamos slaugos, paliatyviosios pagalbos paslaugos…

Centro ir Šeškinės poliklinikų gydytojų ir slaugytojų požiūris į informacinių technologijų diegimą priklausomai nuo jų amžiaus ir darbo vietos

Audronė Juodaitė-Račkauskienė Santrauka Tyrimo tikslas. Ištirti gydytojų ir slaugos darbuotojų nuomonę apie įdiegtas informacines technologijas Centro ir Šeškinės poliklinikose bei nustatyti, ar informacinių technologijų diegimas ir plėtra sveikatos priežiūros įstaigose atitiko personalo lūkesčius priklausomai nuo jų amžiaus ir darbo vietos. Medžiaga ir metodai. Tyrimas buvo atliekamas Vilniaus miesto Centro ir Šeškinės poliklinikose 2010 m. sausio–kovo…