Audronė Juodaitė-Račkauskienė

Santrauka

Tyrimo tikslas. Ištirti gydytojų ir slaugos darbuotojų nuomonę apie įdiegtas informacines technologijas Centro ir Šeškinės poliklinikose bei nustatyti, ar informacinių technologijų diegimas ir plėtra sveikatos priežiūros įstaigose atitiko personalo lūkesčius priklausomai nuo jų amžiaus ir darbo vietos.
Medžiaga ir metodai. Tyrimas buvo atliekamas Vilniaus miesto Centro ir Šeškinės poliklinikose 2010 m. sausio–kovo mėn. Atliktas tyrimas – anketinė apklausa. Anketinėje apklausoje dalyvavo 339 respondentai, kurie savo darbo vietose, teikdami asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naudojasi informacinėmis technologijomis.
Rezultatai. Tyrimo rezultatai rodo, jog dauguma Centro ir Šeškinės poliklinikos gydytojų ir slaugos darbuotojų teigiamai vertina naudojimąsi informacinėmis technologijomis darbo vietoje ir teigia, jog tai labai palengvina sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Poliklinikose įdiegtas informacines technologijas gydytojai ir slaugytojai vertina pozityviai ir esminio jų vertinimo skirtumo nėra. Tačiau duomenys rodo, jog abiejų poliklinikų respondentų nuomonė priklausomai nuo amžiaus yra skirtinga (p < 0,05).
Dauguma gydytojų ir slaugos darbuotojų informacinių technologijų diegimą ir plėtrą poliklinikose vertina pozityviai. Tarp abiejų įstaigų gydytojų ir slaugytojų nuomonės esminių skirtumų nėra. Duomenys rodo, jog abiejų įstaigų medicinos darbuotojų nuomonė pasirenkant darbo vietą nuo amžiaus nepriklauso (p > 0,05), tačiau dabartinė darbo vieta, kurioje įdiegtos informacinės technologijos, turi įtakos darbuotojų nuomonei (p < 0,05). Pusė gydytojų ir slaugytojų, dirbančių Centro ir Šeškinės poliklinikose, pritaria informacinių technologijų plėtrai jų darbo vietoje. Daugelis 31–40, 61 metų ir vyresnių gydytojų Centro poliklinikoje bei daugiau nei pusė 41–50, pusė 51–60 metų amžiaus respondentų Šeškinės poliklinikoje teigiamai vertina informacinių technologijų plėtrą jų poliklinikoje. Slaugos darbuotojai taip pat patenkinti informacinių technologijų diegimu jų įstaigoje. Daugiau nei pusė Centro poliklinikos gydytojų ir slaugytojų teigė, jog informacinės technologijos pagerino asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Tačiau daugiau nei pusė Šeškinės poliklinikos gydytojų mano, kad informacinės technologijos neturėjo įtakos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei bei daugiau nei pusė Šeškinės poliklinikos slaugos darbuotojų nurodė, jog informacinės technologijos tik iš dalies pagerino sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Išvada. Labiausiai patenkinti Centro poliklinikos 31–40 metų amžiaus gydytojų bei 61 metų ir vyresnių slaugytojų, Šeškinės poliklinikos 41–50 metų amžiaus gydytojų ir 31–40 metų amžiaus slaugytojų lūkesčiai naudojantis informacinėmis technologijomis darbo vietoje.
Abiejų poliklinikų pusė gydytojų ir slaugytojų pritaria informacinių technologijų plėtrai jų darbo vietoje.
Centro poliklinikos gydytojai ir slaugytojai informacinių technologijų įtaką asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui ir kokybei gerinti vertina geriau nei Šeškinės poliklinikos respondentai.
Centro poliklinikos gydytojai ir slaugytojai nepriklausomai nuo amžiaus įdiegtų informacinių technologijų įtaką pasirenkant įstaigą, kaip darbo vietą, vertino panašiai teigiamai kaip ir Šeškinės poliklinikos respondentai.

Raktiniai žodžiai: gydytojai, slaugos darbuotojai, informacinės technologijos, e. sveikata.
DOI: 10.5200/170
Pilnas tekstasPDF

Atgal