Jonas Kairys

Santrauka

Tyrimas atliktas 2011 m. balandžio–gegužės mėn. Vilniaus miesto Šeškinės poliklinikoje buvo išdalytos 324 anketos-klausimynai, duodant po vieną kas penktai kūdikį auginančiai šeimai. Iš viso išdalyta 324 anketos. Sugrįžo 296 anketos. Grįžtamumas – 91,4 proc.
Respondenčių daugumą sudarė jaunos moterys, gimusios 1980–1981 m. Didžioji dalis tiriamųjų turėjo aukštąjį (universitetinį) – 46,4 proc. ir aukštąjį (neuniversitetinį) išsilavinimą – 30,8 proc., buvo ištekėjusios – 84,6 proc. Pagrindinė tiriamųjų grupė dirbo privačiame sektoriuje – 43,1 proc. Didesnė dalis respondenčių neturėjo žindymo problemų – 79,1 proc., pačios apsisprendė žindyti ir žindė savo kūdikius 6 mėnesius ir ilgiau – 92 proc. Dauguma respondenčių jau turėjo žinių apie žindymo naudą kūdikio ir motinos sveikatai – 85,3 proc. Slaugytojai respondentėms suteikė žinių apie žindymo dažnumą – 68,4 proc., žindymo naudą – 15,4 proc., krūtų ir spenelių priežiūrą – 3,4 proc. Taip pat slaugytojai pamokė, kaip teisingai pridėti kūdikį prie krūties – 63,2 proc. 110 respondenčių, turinčių aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą, ir 73 moterys, įgijusios aukštąjį (neuniversitetinį) išsilavinimą, nurodė, kad slaugytojai savo darbe vadovaujasi naujausiomis žiniomis apie žindymą.
Išvados: 1. Didesnė dalis respondenčių neturėjo žindymo problemų (79,1 proc.), pačios apsisprendė žindyti ir žindė savo kūdikius 6 mėnesius ir ilgiau (92 proc.); 2. Respondenčių dauguma turėjo žinių apie žindymo naudą kūdikio ir motinos sveikatai (85,3 proc.); 3. Slaugytojai suteikė žinių apie žindymo dažnumą (68,4 proc.), žindymo naudą (15,4 proc.), krūtų ir spenelių priežiūrą (3,4 proc.); 4. Slaugytojai pamokė, kaip teisingai pridėti kūdikį prie krūties (63,2 proc.).

Raktiniai žodžiai: motinų nuomonė, žindymo sunkumai, slaugytojų pagalba.
DOI: 10.5200/176
Pilnas tekstasPDF

Atgal