Sandra Šileikaitė

Santrauka

Šiuo metu Lietuvoje stokojama teorinių sprendimų, kaip įvairių viešojo administravimo teorijų modelius efektyviai pritaikyti slaugos paslaugų sektoriui modernizuoti ir paslaugoms plėtoti, todėl šio straipsnio tikslas – išnagrinėti slaugos raidos tendencijas ir pasiūlyti strateginius sprendimus, skirtus slaugos paslaugų teikimo modernizavimui, taikant viešojo administravimo principus.
Atliekant tyrimą buvo siekiama įvertinti slaugos paslaugų modernizavimo galimybę tobulinant viešąjį administravimą. Siekiant išsiaiškinti galimybes atlikta teorinių šaltinių, susijusių su viešuoju administravimu, sveikatos apsaugos sistema ir slaugos paslaugomis, analizė bei apibendrinimas. Išnagrinėtos ir apibendrintos Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų, Lietuvos Respublikos bei kitų šalių teisės aktų nuostatos. Atlikta analizė skirta viešajam administravimui tobulinti teikiant slaugos paslaugas Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai: pirminė asmens sveikatos priežiūra, ambulatorinė sveikatos priežiūra, slaugos paslaugos, slaugos paslaugos pacientų namuose, paliatyviosios pagalbos paslaugos, slaugos paslaugų modernizavimas.
DOI: 10.5200/181
Pilnas tekstasPDF

Atgal