Tomas Vedlūga

Santrauka

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti pacientų ir medikų nuomonę apie elektroninės medicininės istorijos vaidmenį keliant pacientų aptarnavimo kokybę ir gerinant sveikatos įstaigų veiklos efektyvumą. Tyrimas atliktas viešojoje įstaigoje Cent­ro poliklinikoje. Iš viso Centro poliklinikoje yra apie 141 000 prisirašiusių gyventojų. Apklausoje dalyvavo 409 pacientai, iš jų 309 užpildė anketas internetu ir 100 – rankraštinį va­riantą. Apklausos paklaida – 1 proc. Tyrime taip pat dalyvavo 202 Centro poliklinikos darbuotojai, iš kurių administracijos skyriui priklausė 29 iš 120 dirbančiųjų, o medicininiam – 173 iš 640 darbuotojų. Jie pildė tik rankraštinį va­riantą. Apklaustas kas ketvirtas darbuotojas – tai sudaro apie 25 proc. Dauguma įstaigos pacientų ir poliklinikos darbuotojų teigiamai vertina elektroninę medicininę istoriją. Ši tendencija išryškėja vertinant jaunesnio amžiaus ir aukštesnį išsilavinimą įgijusių respondentų atsakymus. Medikai pasiskirstė į dvi dalis: prieš ir už. Pesimistiškai nusiteikę daugiausia vyresnio amžiaus medikai, ilgesnį darbo stažą turintys darbuotojai. Straipsnyje apžvelgiami gauti tyrimo rezultatai, atliktas vertinimas ir pateikiamos išvados.

Raktiniai žodžiai: elektroninė sveikata, elektroninė sveikatos istorija, veiklos efektyvumas, kokybė, poliklinika.
DOI: 10.5200/172
Pilnas tekstasPDF

Atgal