Rasa Stundžienė

Santrauka

Tyrimas atliktas 2010 m. rugpjūčio–lapkričio mėn. Šeškinės poliklinikoje. Išdalyta 400 anketų, iš jų sugrįžo ir tinkamomis duomenų analizei buvo pripažintos 358 (atsako dažnumas – 89,5 proc.). Registratūros darbuotojai, registruodami pacientus pas gydytojus, pateikdavo jiems anketą, o užpildytą anketą pacientai grąžindavo po vizito pas gydytoją. Tiriamųjų apklausai panaudota autoriaus sudaryta 20 klausimų anketa, kuri apėmė respondentų demografinius duomenis, jų lankymosi poliklinikoje dažnį, sugaištą pacientų laiką registruojantis telefonu, prie langelio, respondentų pasitenkinimą registratorių darbu, pasiūlymus, susijusius su registracija. Statistinė duomenų analizė atlikta panaudojant statistinės analizės SPSS for Windows 17.0 v. programinį paketą.
Nustatyta, kad Šeškinės poliklinikos pacientai į įstaigą dažniausiai atvyksta automobiliu (43,4 proc.) arba pėsčiomis (40,3 proc.). Viešuoju transportu naudojasi tik 16,3 proc. respondentų. Pastebėta, kad, didėjant respondentų amžiui, poliklinikoje pacientai apsilanko dažniau. 140 respondentų (39,1 proc.) iš visų 358 atsakiusiųjų nurodo, kad dažniausiai naudojasi galimybe telefonu užsiregistruoti pas gydytoją. Galimybe užsiregistruoti internetu pas šeimos gydytoją naudojasi trečdalis pacientų (29,9 proc.). Vyresnio amžiaus pacientai dažniau registruojasi telefonu arba atvykdami į Registratūrą.
Dauguma respondentų pas šeimos ar vaikų ligų gydytoją patenka tą pačią arba per 1–3 dienas, pas gydytoją specialistą – per 2–3 savaites.
Vertindami sugaištą laiką Registratūroje, dauguma respondentų (87,2 proc.) pažymėjo, jog Registratūroje sugaišo iki 10 minučių. Registruodamiesi telefonu daugiau nei pusė pacientų (57,8 proc.) sugaišta iki 5 min., kol prisiskambina. Daugelis pacientų Registratūros darbuotojų darbą vertino puikiai ir labai gerai. Neigiamai registratorių darbą vertino tik 1,6 proc. respondentų. Vyresni ir žemesnį išsilavinimą turintys pacientai yra reikšmingai labiau patenkinti registratorių paslaugomis nei jaunesni ar aukštesnį išsilavinimą turintys respondentai.

Raktiniai žodžiai: pacientų pasitenkinimas, pacientų nuo­­­monė, registravimo paslaugos.
DOI: 10.5200/179
Pilnas tekstasPDF

Atgal