Table of Contents

INDIVIDUALIZUOTOS MEDICINOS KLINIKINIAI IR PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI
Danielius Serapinas, Anna Serapinienė, Antanas Valantinas
PDF
5-9
SVEIKESNĖ VISUOMENĖ KLAIPĖDOS RAJONE – SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENA PER 10 METŲ PAGERĖJO
Neringa Tarvydienė, Monika Steponkienė
PDF
10-16
KARDIOLOGINIO LIGONIO POŽIŪRIS Į BURNOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, POŽIŪRĮ FORMUOJANTYS VEIKSNIAI
Adomas Sabulis, Mantas Kubilius, Gintaras Janužis
PDF
17-21
ŽAIDIMO TERAPIJOS INTEGRAVIMAS Į VAIKŲ SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUJE TEIKIAMAS PASLAUGAS
Kristina Ganzijeva, Algirdas Dagys, Lina Jankauskaitė
PDF
22-24
ASMENŲ, SERGANČIŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS, BURNOS SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMASŽAIDIMO TERAPIJOS INTEGRAVIMAS Į VAIKŲ SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUJE TEIKIAMAS PASLAUGAS
Guoda Jurkėnaitė, Kristina Saldūnaitė, Jūratė Zūbienė, Vilija Andruškevičienė, Ingrida Vasiliauskienė, Jolanta Siudikienė
PDF
25-29
PACIENTŲ ŠEIMOS NARIŲ PASITENKINIMO GYDYMU IR SLAUGOS KOKYBE BEI SPRENDIMŲ PRIĖMIMU LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KAUNO KLINIKŲ NEUROCHIRURGIJOS INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUJE VERTINIMAS
Monika Sasnauskaitė, Vytautas Jašinskas, Tomas Tamošuitis, Ingrida Urbonienė, Neringa Balčiūnienė
PDF
30-33
RIBINIŲ VELOERGOMETRIJOS TYRIMŲ, IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS RIZIKOS VEIKSNIŲ SĄSAJOS SU TOLESNIAIS TYRIMŲ BEI GYDYMO REZULTATAIS
Gediminas Brazaitis, Vytautas Grižas
PDF
34-36
ORTODONTINIO GYDYMO REIKALINGUMO INDEKSO IOTN NAUDOJIMAS TARP LIETUVOS ORTODONTŲ IR ODONTOLOGIJOS STUDENTŲ
Simona Šefeldaitė, Arūnas Vasiliauskas
PDF
37-41
POLICHLORINTŲ DIBENZO-P-DIOKSINŲ IR POLICHLORINTŲ DIBENZOFURANŲ SKLAIDA APLINKOS ORE, VILNIAUS MIESTE
Vigilija Cidzikienė, Renata Chadyšienė, Paulius Miškinis, Artūras Jukna
PDF
42-47
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ PASITENKINIMAS GYVENIMU: HBSC TYRIMO REZULTATAI
Justė Lukoševičiūtė, Kastytis Šmigelskas
PDF
48-52
GYDYTOJŲ PSICHOSOCIALINIAI DARBO APLINKOS VEIKSNIAI IR JŲ SĄSAJOS SU GYVENIMO KOKYBE
Rasa Žutautienė, Ričardas Radišauskas, Rūta Ustinavičienė, Jolita Kirvaitienė, Kornelija Rakutytė
PDF
53-59
PERIODONTOLOGIJOS ISTORINĖ RAIDA. ŠIUOLAIKINIAI PERIODONTOLOGINIAI ZONDAI
Martyna Ambrazaitytė, Miglė Kalinaitė, Eglė Jagelavičienė
PDF
60-67
INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMO ATLIKTI ANESTEZIJĄ GAVIMO PRAKTIKA IR ANESTEZIJOS KOMPLIKACIJŲ VERTINIMAS LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ POŽIŪRIU
Tomas Jovaiša, Lukas Gambickas, Miglė Kalinauskaitė, Evaldas Kauzonas, Ieva Norkienė
PDF
68-72
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ BENDROJO POBŪDŽIO LIGONINĖSE, POŽIŪRIS Į DARBO APLINKOS VEIKSNIUS
Tomas Steponkus, Rūta Ustinavičienė, Gvidas Urbonas
PDF
73-78
ŠIUOLAIKINIS POŽIŪRIS Į DIDELIO JAUTRUMO TROPONINO KONCENTRACIJOS PADIDĖJIMĄ
Renata Ruseckaitė, Lina Matuliauskaitė, Vytautas Juknevičius, Pranas Šerpytis
PDF
79-93
GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ IR GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲORTOPEDŲ PAGRINDINIAI PASIRINKIMO KRITERIJAI PROTEZUOJANT DANTIS VAINIKĖLIAIS, UŽKLOTAIS AR DALINIAIS VAINIKĖLIAIS
Adomas Sabulis, Paulė Baltrušaitytė, Gediminas Žekonis
PDF
94-98
SAUSŲ AKIŲ SINDROMO IŠRAIŠKA SERGANT GREIVSO OFTALMOPATIJA
Laura Kapitanovaitė, Simas Giedrys, Jūratė Jankauskienė
PDF
99-101
DIAGNOSTINIŲ TYRIMŲ PATIKIMUMAS DIAGNOZUOJANT MENJERO LIGOS TIPUS
Aistė Paškonienė, Vėtra Markevičiūtė, Sigita Padvariškytė, Eugenijus Lesinskas
PDF
102-108
POMIRTINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS EKSPERTIZĖS – IŠŠŪKIS TEISMO PSICHIATRUI
Vaiva Martinkienė
PDF
109-115
SIMULIACINĖS ELGSENOS ĮVERTINIMAS TEISMO PSICHIATRIJOJE
Justina Valančiūtė, Vaiva Martinkienė, Arūnas Germanavičius
PDF
116-121
TEISMO PSICHIATRINIŲ EKSPERTIZIŲ, ATLIKTŲ VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE DĖL NUSIKALTIMO PRIEŠ ŽMOGAUS SVEIKATĄ IR GYVYBĘ, APŽVALGA (2009-2016 M.)
Rita Kinstaitytė, Vaiva Martinkienė, Arūnas Germanavičius
PDF
122-126
THE USE OF COMPULSORY MEASURES OF MEDICAL CHARACTER (CMMC) IN LATVIA – PROBLEMS AND SOLUTIONS
Anita Apsite, Aleksandra Konevnina, Diana Neperte
PDF
127-130
HIV-POSITIVE AND HIV-NEGATIVE FEMALES WITH OPIOID DEPENDENCE: PSYCHOSOCIAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS
Edvard Stanko, Sergey Igumnov
PDF
131-135
PROBLEM OF ‘DRUG ABUSE’ IN AGING PEOPLE
Sergey Igumnov, Anna Nenastyeva, Ekaterina Grinevich
PDF
136-139
ORGANIZATIONAL CULTURE IN CLINICAL DEPARTMENTS OF OBSTETRICS-GYNECOLOGY AND NEONATOLOGY: THE NURSES’ AND MIDWIVES’ OPINION
Janina Ribelienė, Aurelija Blaževičienė, Rūta Jolanta Nadišauskienė, Rasa Tamelienė, Aušrelė Kudrevičienė, Irena Nedzelskienė, Jūratė Macijauskienė
PDF
140-148