Adomas Sabulis, Paulė Baltrušaitytė, Gediminas Žekonis

Abstract

Aktualumas. Šiais laikais taip sparčiai augant technologijų pramonei, odontologijoje atsiranda vis daugiau naujų, kokybiškesnių bei estetiškesnių medžiagų, naujų dantų gydymo metodų bei procedūrų atlikimo technikų. Tokia didėjanti pasiūla sparčiai augina paklausą ir pacientų poreikiai bei reikalavimai, ypač estetiniai, kelia vis aukštesnius gydymo standartus gydytojams odontologams. Medžiaga ir metodai. 2019 m. buvo sudaryta anketinė apklausa, skirta gydytojams odontologams (GO) ir gydytojams odontologams-ortopedams (GOO). Rinkti atsakymams anketa buvo patalpinta tiek internetinėje erdvėje, tiek dalinta popieriniu variantu. Anketą sudarė bendrosios informacijos klausimynas bei dvi klinikinės situacijos su klausimais, skirtais išsiaiškinti pagrindinius pasirinkimų skirtumas tarp GO ir GOO. Iš viso surinkta 427 atsakytų anketų, kurių duomenys statistiškai analizuoti ir lyginti naudojant IBM SPSS Statistics programą bei statistinius kriterijus: požymių lenteles ir diagramas, Chi- kvadrato kriterijų bei Kronbacho (Cronbach) alfa kriterijų. Rezultatai. 1 – oje klinikinėje situacijoje dauguma – 91,9% GOO rinkosi netiesioginį danties atstatymo būdą, kai tuo tarpu iš GO tik 56,6% šioje situacijoje rinkosi netiesioginę restauraciją. 2 – oje klinikinėje situacijoje 99,4% GOO rinkosi netiesioginę danties restauraciją, o iš GO – tokį atsakymą žymėjo 72,7%. Abejose situacijose populiariausia restauracija buvo keraminis užklotas. Gydytojai, kurie rinkosi tiesio
gines restauracijas, populiariausią medžiagą joms nurodė dervinį kompozitą. Išvados. Daug daugiau GOO nei GO renkasi netiesiogines restauracijas dantų defektams atstatyti. Populiariausia restauracija abejose tiriamųjų grupėse buvo danties užklotas. Kaip pagrindinius ir svarbiausius restauracijos pasirinkimo kriterijus gydytojai įvardijo danties būklę, estetinius reikalavimus bei paciento pageidavimus.

Keyword(s): danties vainikėlis, įklotas, ortopedinė odontologija, užklotas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.062
Full TextPDF

Back