Justė Lukoševičiūtė, Kastytis Šmigelskas

Abstract

Gera fizinė ir psichologinė savijauta bei palanki socialinė aplinka leidžia jauniems žmonėms nesunkiai įveikti paauglystėje kylančius sunkumus ir sumažina riziką rimtesnėms sveikatos problemoms ateityje. Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti subjektyvaus sveikatos įvertinimo ir psichologinės gerovės rodiklių svarbą pasitenkinimui gyvenimu. Duomenys rinkti vadovaujantis tarptautiniu HBSC tyrimo protokolu, 2018 m. surinkta reprezentatyvi Lietuvos moksleivių imtis: apklaustas 4191 mokinys iš 5, 7 ir 9 klasių (berniukų 50,9 proc., mergaičių 49,1 proc., amžiaus vidurkis 13,8±1,7 m.). Daugelis Lietuvos moksleivių yra patenkinti savo gyvenimu (87 proc.). Prastesnis pasitenkinimas gyvenimu būdingas mergaitėms, vyresniems moksleiviams iš žemesnės socialinės-ekonominės padėties šeimų. Vertinant pasitenkinimą gyvenimu didžiausios svarbos turėjo bendra psichologinė gerovė ir subjektyvus sveikatos vertinimas.

Keyword(s): pasitenkinimas gyvenimu, subjektyvus sveikatos įvertinimas, gerovė, moksleiviai, HBSC tyrimas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.056
Full TextPDF

Back