PAAUGLIŲ IR JAUNŲ VYRŲ VALGYMO SUTRIKIMAI

Emilija Sugintaitė, Giedrius Dailidė Abstract Valgymo sutrikimai – sunkūs psichiatriniai sutrikimai, kurių paplitimas pastaruoju metu didėja ir paauglių bei jaunų vyrų populiacijoje. Bendras šių sutrikimų papliti­mas tarp vyrų bent 4 kartus retesnis, nei moterų, tačiau diagnostika ir klinikinių požymių ypatumai gali skir­tis. Vyrams būdingas kūno vaizdo sutrikimas dažniau siejamas su raumeningumu, nei su lieknumu. Vaikinai,…

TUBERKULIOZĖS IR COVID-19 LIGOS DIFERENCINĖS DIAGNOSTIKOS IŠŠŪKIAI. KLINIKINIS ATVEJIS

Emilija Globytė, Jurgita Marčiulynaitė, Giedra Levinienė, Vaida Kudirkienė Abstract Pasaulyje išplitus naujajam SARS-CoV-2 virusui, tuber­kuliozės (TB) valdymo situacija pastaraisiais metais su­prastėjo. Jau kelis dešimtmečius sergamumas TB mažėja tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, o COVID-19 pandemijos pradžioje diagnozuota rekordiškai mažai naujų TB atvejų. Pandemijai slopstant, nemažai pasaulio šalių susiduria su pavėluotai diagnozuotos TB problema. COVID-19 liga, kaip…

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ ŽINIŲ APIE BURNOS HIGIENĄ IR MITYBOS ĮPROČIUS SĄSAJOS SU BURNOS SVEIKATA

Irena Saldūnaitė, Kristina Saldūnaitė-Mikučionienė, Justina Račaitė Abstract Burnos sveikata yra vienas iš svarbių bendros sveika­tos komponentų, siejamų su gyvenimo kokybe. Burnos sveikatą lemia žinios, burnos higienos įpročiai ir įgūdžiai bei tinkama mityba. Tyrimo tikslas − nustatyti Marijam­polės profesinio rengimo centro 15 ir 18 metų mokinių žinių apie burnos higieną ir mitybos įpročius sąsajas su savo…

7-8 KLASIŲ MOKINIŲ KINESTETINIO MOKYMOSI STILIAUS IR FIZINIO AKTYVUMO SĄSAJOS

Rasa Baltramaitienė, Rita Gruodytė-Račienė, Irina Klizienė Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti 7-8 klasių mokinių kinestetinio mokymosi stiliaus raišką ir sąsajas su jų fiziniu aktyvumu. Tyrimo objektas – kinestetinio mokymosi stiliaus ir fizinio aktyvumo sąsajos. Hipotezė – moksleiviai, kurių ryškesnis kinestetinis mokymosi stilius, yra fiziškai aktyvesni negu moksleiviai, kurių ryškesnis vizualinis arba audialinis mokymosi stilius. Tyrime…

VIRTUALI REALYBĖ PEDIATRIJOJE: POVEIKIS SKAUSMUI IR NERIMUI

Karolina Mikėnaitė, Odeta Rašimaitė, Juozas Raistenskis, Tomas Aukštikalnis Abstract Šiuolaikinėje visuomenėje sparčiai populiarėja techno­logijos, naudojamos tiek pramogoms, tiek atlikti įvairius darbus. Mokslininkai, inžinieriai ir toliau bando išrasti, pato­bulinti techniką, galinčią palengvinti žmonių būtį, pagerinti gyvenimo kokybę. Taip atsirado ir virtuali realybė (VR), kurią bandoma pritaikyti įvairiose srityse, tarp jų ir medi­cinoje. JAV nacionalinės medicinos bibliotekos…

VAIKŲ, TURINČIŲ GOMURYJE RETINUOTUS VIRŠUTINIUS ILTINIUS DANTIS, ANTROPOMETRINIAI GALVOS IR VEIDO MATMENYS, IŠDYGUSIŲ NUOLATINIŲ DANTŲ SKAIČIUS

Ona Nagreckaitė, Rūta Almonaitienė, Dalia Smailienė Abstract Viršutinio žandikaulio nuolatinės ilties retencija yra reta patologija, tačiau ankstyva jos diagnostika svarbi dėl galimų komplikacijų prevencijos ir optimalaus gydymo laiko parinkimo. Šios patologijos diagnostikos aukso standartas yra rentgenologiniai tyrimai, tačiau svarbu rasti paprastų, nežalingų diagnostikos kriterijų, kurie leistų laiku įtarti šią patologiją ir atlikti išsamius tyrimus. Tyrimo…

BESIMPTOMĖ HIPERURIKEMIJA IR NUTUKIMAS. KLINIKINIS ATVEJIS

Jurgita Marčiulynaitė, Aušra Šnipaitienė, Lina Jankauskaitė Abstract Hiperurikemija, arba šlapimo rūgšties perteklius krau­jyje, yra sąlyginai dažnas laboratorinių tyrimų radinys ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų amžiuje, ypač nutuku­siems asmenims, esant padidėjusiam arteriniam kraujos­pūdžiui, metaboliniam sindromui ar lėtinei inkstų ligai. 90 proc. hiperurikemijos atvejų lemia sutrikęs šlapimo rūgšties šalinimas per inkstus, kitą dalį sudaro padidėjusi šlapimo…

KLAIPĖDOS MIESTO IR RAJONO 10-12 KLASIŲ MOKINIŲ RIZIKINGA ELGSENA: PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS

Neringa Strazdienė, Birutė Strukčinskienė, Vaiva Strukčinskaitė, Ineta Pačiauskaitė, Marina Prokofjeva, Sigitas Griškonis Abstract Daugelio ligų ir sutrikimų priežastis – rizikingas elge­sys, kuris kelia grėsmę žmogaus sveikatai, gerovei, atei­ties raidai bei sėkmei. Ypač svarbu, kad paauglystėje naujos patirtys netaptų rizikinga elgsena, o besiformuo­jantys gyvensenos įpročiai taptų poreikiu elgtis sveikai. Straipsnyje analizuojami Klaipėdos miesto ir rajono 10-…

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NERIMO SUTRIKIMAI ŠEIMOS GYDYTOJO PRAKTIKOJE

Kotryna Tarasevičiūtė, Gertrūda Poškutė Abstract Vaikų ir paauglių nerimo sutrikimai yra dažni ir linkę kartotis. Negydomi jie lėtina socioemocinę ir pažintinę raidą. Šeimos gydytojo praktikoje itin svarbu juos anksti atpažinti ir imtis tinkamų veiksmų. Tyrimo tikslas − pa­teikti šeimos gydytojui dažniausių pediatrinių pacientų nerimo sutrikimų atpažinimo ir gydymo gaires, reikalin­gas norint ankstyvos intervencijos pagalba išvengti…

11-12 (III-IV GIMNAZIJOS) KLASIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS

Olga Ubartienė, Genė Šurkienė Abstract Sveikatos raštingumas – svarbi visuomenės sveikatos sritis. Nepakankamas sveikatos raštingumo lygis gali lemti paauglių žalingą elgesį, turintį neigiamos įtakos jų sveikatai, todėl svarbu plėtoti ir vertinti visuomenės sveikatos intervencijas, kurios galėtų skatinti geresnį paauglių ir jaunų žmonių sveikatos informacijos supratimą ir jos panaudojimą. Tyrimo tikslas – nustatyti 11-12 (III-IV gimnazijos)…

GELEŽIES STOKOS ANEMIJA KŪDIKIAMS, VAIKAMS IR PAAUGLIAMS: RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ PREVENCIJA

Vykinta Zeleckytė, Martynas Zaremba, Valdonė Ališkevičiūtė Abstract Geležies stokos anemija (mažakraujystė) yra patologinė būklė, dažnai pasireiškianti kūdikiams, vaikams ir paaugliams. Didesnė rizika susirgti vaikams aiškinama didesniu geležies poreikiu dėl spartaus augimo, padidėjus lieso kūno masei, raudonųjų ląstelių masei ir kraujo kiekiui, dėl kurių didėja geležies poreikis hemoglobino kiekiui kraujyje bei mioglobino kiekiui raumenyse. Straipsnyje išanalizuotos…

13-14 METŲ PAAUGLIŲ FIZINIO PAJĖGUMO IR LAIKYSENOS KORELIACINĖ ANALIZĖ

Vaiva Strukčinskaitė, Patricija Gladkytė, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Abstract Fizinis pajėgumas ir laikysena yra svarbūs komponentai, siekiant išauginti sveiką asmenį. Ankstyvoji paauglystė yra kritinis laikotarpis, kurio metu žmogaus organizme vyksta ženklūs pokyčiai. Šiuo laikotarpiu išryškėja sumažėjusio fizinio pajėgumo pasekmės laikysenos formavimuisi. Tyrimo tikslas – nustatyti 13-14 metų paauglių fizinio pajėgumo ir laikysenos sąsajas. Tyrimas atliktas…