SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ NUSITEIKIMAS SKIEPYTIS COVID-19 VAKCINA: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR METAANALIZĖ

Vinsas Janušonis Abstract Straipsnyje apžvelgiamas sveikatos priežiūros organiza­cijų (SPO) darbuotojų nusiteikimas skiepytis Covid-19 vakcina pasaulyje. Tyrimo tikslas – apžvelgti sveikatos priežiūros organiza­cijų darbuotojų nusiteikimo skiepytis Covid-19 vakcina apimtis, priežastis, ypatumus bei tendencijas įvairiose šalyse. Atliekant tyrimą, analizuoti įvairių šalių autorių moksli­niai tyrimai ir publikacijos. Atskleisti nusiteikimą skiepy­tis skatinantys sisteminiai veiksniai ir nenoro skiepytis priežastys. Pateikti…

PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS BEI JŲ VALDYMO YPATUMAI

Jurgita Platakytė Abstract Straipsnis supažindina su ligoninėse gydomų pacientų sveikatos priežiūra ir socialiniais veiksniais, jų sąsajo­mis bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių są­sajų valdymu. Siekiant nustatyti sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajas bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajų valdymą, atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant originalų autorės sudarytą klausi­myną. Tyrimo tikslas − išanalizuoti ligoninės pacientų sveikatos…

MEDICINOS DARBUOTOJŲ PRIEŠINIMASIS E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRAI

Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė Abstract Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad nors e. sveikata jau senokai taikoma ir tobulinama, jos plėtrai trukdo medicinos darbuotojų priešinimasis. Sveikatos priežiūros specialistų priešinimosi sąvoka šiandien dar nėra apibrėžta bendru sutarimu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į e. sveikatos paslaugų diegimo ir plėtros problemas…

COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ MELANOMA HOSPITALINIAM PRIEINAMUMUI: PATIRTIS

Henrieta Janušonytė, Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap Abstract COVID-19 pandemija sutrikdė ir apribojo visą sveikatos priežiūrą, ypač planinę, tarp jos onkologinę pagalbą, o kartu ir pagalbą sergantiems melanoma. Darbo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių melanoma, stacionarinės medicinos pagalbos prieina­mumą iki COVID-19 pandemijos (2019) ir pandemijos (2020) metais. Analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos nagrinėjama…

COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIS SERGANČIŲJŲ ODOS NAVIKAIS STACIONARINĖS ONKOLOGINĖS PAGALBOS PRIEINAMUMUI

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Abstract COVID-19 pandemijos metu, palyginus su ikipande­miniu laikotarpiu, buvo sutrikdyta onkologinių ligonių, tarp jų ir sergančiųjų odos navikais, sveikatos priežiūra. Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti pacientų, sergančių odos navikais, stacionarinės medicinos pagalbos priei­namumą iki COVID-19 pandemijos ir pandemijos metu. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių publi­kacijos, tirtos odos…

MAMOGRAFIJOS METU KRŪTŲ SKAUSMĄ SUKELIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Arvydas Martinkėnas, Birutė Strukčinskienė, Diana Šopagienė, Dovilė Mažonaitė, Sigitas Griškonis Abstract Mamografija − tai specialus radiologinis krūtų audinio diagnostinis tyrimas, padedantis diagnozuoti piktybinius ir gerybinius pakitimus krūtyse. Šis tyrimas naudojamas ne tik krūtyse apčiuopiamų darinių ar kitų pakitimų dia­gnostikai. Krūties vėžio atrankinių patikrų metu jis taiko­mas ir nesant simptomų. Mamografijos tyrimas turi ne tik privalumų,…

SKIRTUMAI ĮVAIRIŲ PARACETAMOLIO REGISTRUOTOJŲ VAISTINIO PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOSE

Tomas Janušonis, Armantas Gintautas Abstract Darbo tikslas − palyginti Lietuvos Respublikoje regis­truotų paracetamolio 500 mg geriamųjų vaistinių prepa­ratų charakteristikų santraukose pateikiamą informaciją, įvertinti nustatytų skirtumų klinikinę svarbą ir išnagrinėti galimas informacijos skirtumų priežastis. Buvo identifi­kuoti devyni registruoti geriamieji vaistiniai preparatai bei palygintos šių vaistinių preparatų charakteristikų san­traukos. Nustatyta reikšmingų kliniškai svarbios informa­cijos skirtumų. Autorių nuomone,…

GIGANTINĖ TIESIOSIOS ŽARNOS ADENOMA. KLINIKINIS ATVEJIS

Albinas Tamošiūnas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Algirdas Šlepavičius, Oleg Aliošin Abstract Pristatome paciento su gigantine cirkuliaria tiesiosios žarnos adenoma bei sinchronine riestinės žarnos karci­noma in situ klinikinį atvejį. Karcinoma in situ pašalinta endoskopiškai, tiesiosios žarnos adenoma pašalinta tran­sanalinės endoskopinės operacijos (TEO) būdu. Histolo­ginis tyrimas neparodė invazyvios karcinomos požymių nė viename polipe. Aptariami gigantinių tiesiosios žar­nos polipų…

KRŪTIES KARCINOMOS METASTAZĖ ŠVIESIALĄSTELINĖJE INKSTO LĄSTELIŲ KARCINOMOJE: KLINIKINIS ATVEJIS

Ilja Rudoj Abstract Navikų metastazavimas į kitus navikus (tumor-to-tumor metastasis /TTM) − labai retas fenomenas. Šiame straips­nyje pristatomas krūties karcinomos metastazavimo į šviesialąstelinę inksto ląstelių karcinomą atvejis. 69 metų pacientei, daugiau nei 10 metų sergančiai krūties karci­noma, įtartas ligos progresavimas į inkstus. Ligos židi­niui pašalinti atlikta nefrektomija. Atliekant patologijos tyrimą, inkste nustatyta 4 cm skersmens…

ENDOSKOPINIS ULTRAGARSINIS BILIARINIS DRENAŽAS. KLINIKINIS ATVEJIS

Eglė Kasparaitytė, Olegas Deduchovas, Vitalijus Eismontas, Narimantas Evaldas Samalavičius Abstract Pristatomas 71 metų pacientas, kuriam dėl mechaninės geltos endoskopinio ultragarso kontrolėje atliktas bilia­rinis drenažas. Anksčiau pacientui atlikta gastrektomija dėl skrandžio kūno adenokarcinomos. Operuojant skran­dis pašalintas kartu su distaline stemplės dalimi, atlikta stemplės jungtis su tuščiąja žarna. Nors biliariniam dre­nažui atlikti dažniausiai taikoma endoskopinė retrogra­dinė cholangiopankreatografija…

COVID-19 INFEKCIJOS SUKELTA ŪMINĖ GALŪNĖS IŠEMIJA: KLINIKINIS ATVEJIS

Rugilė Bružienė, Gintautas Virketis, Darius Brazys Abstract COVID-19 infekcijai būdingas platus klinikinės išraiškos spektras. Trombozinės komplikacijos veninėje sistemoje – dažniausios sergant COVID-19 liga, tačiau arterinėje sistemoje jos kelia didelę galūnių amputacijos riziką ir didina mirštamumą. Straipsnyje pristatomas COVID-19 ligos sukeltas ūminės galūnės išemijos klinikinis atvejis su galūnės amputacija ir letalia baigtimi, aptariami šios būklės išsivystymo,…

KIRKŠNINĖ ŠLAPIMO PŪSLĖS IŠVARŽA: KLINIKINIS ATVEJIS

Jonas Jurgaitis, Emilija Dedelytė, Dainius Šimčikas, Mindaugas Stravinskas, Raimundas Venckus, Narimantas Evaldas Samalavičius Abstract Kirkšninė šlapimo pūslės išvarža yra reta būklė, suda­ranti tik 1–4 proc. kirkšnies išvaržų atvejų. Dažniausiai ši patologija išsivysto vyresniems nei 50 metų vyrams, turintiems antsvorio. Dėl būklės retumo, dažnai netipi­nių simptomų ar jų nebuvimo, priešoperaciniu periodu kirkšninė šlapimo pūslės išvarža diagnozuojama…