VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ NUOVARGIO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS

Rugilė Packevičiūtė, Donatas Austys Abstract Studentai dažnai jaučia nuovargį, kuris gali įvairuoti pri­klausomai nuo lyties, amžiaus, darbo veiklos, poilsio ypatumų ir kitų veiksnių. Lietuvos studentų nuovargio tyrimų, kuriuose būtų atsižvelgiama į įvairias nuovar­gio priežastis, trūksta. Tyrimo tikslas − įvertinti Vilniaus universiteto studentų nuovargį bei poilsio ypatumus, at­sižvelgiant į juos galinčius lemti veiksnius. Anonimi­nės anketinės apklausos…

ASMENŲ, SERGANČIŲ IŠSĖTINE SKLEROZE, PUSIAUSVYROS, GRIUVIMO RIZIKOS, NUOVARGIO BEI PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ KAITA, TAIKANT KOMPLEKSINĘ KINEZITERAPIJOS PROGRAMĄ

Martyna Rukaitė, Edita Jazepčikienė Abstract Tyrimo pagrindimas. Išsėtinė sklerozė (IS) pasireiškia daugialypiais simptomais, tokiais kaip nuovargis, pusiausvyros bei pažintinių funkcijų sutrikimai. Kasdienis nuovargis didina griuvimo riziką, mažina aktyvumą, motyvaciją. Atsižvelgiant į ligos kompleksiškumą, siekta išsiaiškinti, ar kompleksinė kineziterapijos programa turi įtakos pusiausvyros, griuvimo rizikos, nuovargio bei pažintinių funkcijų rodikliams IS sergantiems asmenims. Tikėtina, kad minėtų…

SUNKIA IR VIDUTINE ASTMA SERGANČIŲ VAIKŲ PATIRIAMAS NUOVARGIS

Vaida Taminskienė, Eglė Vaitkaitienė, Agnė Jagelavičienė, Renutė Kuzienė, Raimunda Jurgilienė, Danguolė Tamošiūnienė, Larisa Jevsiukova, Vilma Lukošienė, Salomėja Keršanskienė, Arūnas Valiulis Abstract Lėtinės ligos – svarbus padidėjusio vaikų nuovargio rizikos veiksnys. Kadangi astma yra viena labiausiai paplitusių lėtinių vaikų ligų, ženkliai veikianti kas­dienį paciento ir jo šeimos narių gyvenimą, šio tyrimo tikslas – įvertinti sunkia ir…

GROŽIO TERAPEUTO NUGAROS RAUMENŲ NUOVARGIO VERTINIMAS ATLIEKANT KŪNO PROCEDŪRĄ

Danguolė Grūnovienė, Miglė Bartašiūtė, Albinas Grūnovas, Kristina Poderienė Abstract Grožio terapeutų praktikoje gana anksti pasireiškianusiskundimai dėl kaulų ir raumenų sistemos. Tokiųnusiskundimų atsiradimą didžiąja dalimi lemia ergonominėspriežastys: stovimas darbas, nepatogi kūnopadėtis ir kt., o grožio terapeuto darbo vietos pritaikymasindividualiai pagal specialisto antropometriniusduomenis ir darbo specifiką išlieka aktuali problema.Šio darbo tikslas buvo nustatyti darbo vietosįtaką grožio terapeuto…