Danguolė Grūnovienė, Miglė Bartašiūtė, Albinas Grūnovas, Kristina Poderienė

Abstract

Grožio terapeutų praktikoje gana anksti pasireiškianusiskundimai dėl kaulų ir raumenų sistemos. Tokiųnusiskundimų atsiradimą didžiąja dalimi lemia ergonominėspriežastys: stovimas darbas, nepatogi kūnopadėtis ir kt., o grožio terapeuto darbo vietos pritaikymasindividualiai pagal specialisto antropometriniusduomenis ir darbo specifiką išlieka aktuali problema.Šio darbo tikslas buvo nustatyti darbo vietosįtaką grožio terapeuto nugaros raumenų subjektyviamnuovargiui, tonuso ir kraujotakos pokyčiams atliekantkūno procedūrą ant standartinio ir individualizuotoaukščio kušečių. Šešios tiriamosios atliko 20 min.trukmės nugaros masažą ant standartinės aukščio irindividualizuoto aukščio masažo kušečių. Subjektyvusnugaros raumenų nuovargis ir tonusas buvo vertinamiprieš ir po procedūros atlikimo, bei visos procedūrosmetu registruojamas deguonies įsotinimas.Grožio terapeutai jautė mažesnį subjektyvų tiesiamųjųnugaros raumenų nuovargį procedūrą atlikdamiant individualizuoto aukščio kušetės, tokį patį kairėspusės trapecinio raumens nuovargį ir didesnį dešiniotrapecinio raumens subjektyvų nuovargį. Tiesiamųjųnugaros raumenų tonusas padidėjo mažiau atliekantkūno procedūrą ant individualizuoto aukščio kušetės.Statinius nugaros raumenų darbo įpročius turinčiosgrožio terapeutės pasižymėjo nugaros tiesiamojo raumensdeguonies įsotinimo mažėjimais kūno procedūrąatliekant ant standartinio aukščio kušetės. Dinaminionugaros raumenų darbo įpročius turinčiomsgrožio terapeutėms buvo būdingas didesnis nugarostiesiamojo raumens deguonies įsotinimas atliekantprocedūrą ant individualizuoto aukščio kušetės.

Keyword(s): kaulų ir raumenų sistema, ergonomika, nuovargis, miotonometrija, infraraudonoji spektroskopija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.093
Full TextPDF

Back