Vaistininko padėjėjo farmacinės paslaugos šiuolaikinė būklė visuomenės vaistinėse Lietuvoje

Edita Babonienė, Laimutė Jonaitienė, Ona Ragažinskienė Santrauka Straipsnyje pateikiama vaistininko padėjėjo farmacinės paslaugos šiuolaikinė būklė visuomenės vaistinėse Lietuvos penkiuose etnografiniuose regionuose. 2012 metais tirtos Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, Mažosios Lietuvos 102 visuomenės vaistinės, kurios yra strategiškai palankiose vaistų pardavimui gyventojams vietose. 40% visuomenės vaistinių dirba tik vienas vaistininko padėjėjas (farmakotechnikas), o 21,6% visuomenės vaistinių –…

Dirbančiųjų kosmetologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikis

Viktorija Isiūnienė, Giedrė Adomavičienė, Žaneta Mickienė Santrauka Analizuojama problema svarbi ne tik mokslininkams, bet ir praktikams, verslo pasaulio atstovams, nes dirbančių kosmetologijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, jo poreikis nėra tyrinėtas. Straipsnio tikslas – ištirti dirbančiųjų kosmetologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikį. Pirmojoje straipsnio dalyje išryškinta kvalifikacijos samprata, antrojoje dalyje analizuojami empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metu atskleista dirbančiųjų…

Praktikos vadovo (mentoriaus) parama studentams realizuojant baigiamąją praktiką: studentų požiūrio analizė

Ramutė Rimkienė, Danguolė Grūnovienė, Julius Dovydaitis Santrauka Kolegijos, būdamos aukštojo mokslo sistemos dalimi, studijas grindžia teorijos ir praktinio mokymo vienovės principu. Biomedicinos srities ir socialinio darbo studijų programose praktinis mokymas/is sudaro beveik pusę studijų laiko, kurio didžioji dalis realizuojama įvairiose sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose įstaigose. Praktikos vadovų (mentorių) dalyvavimas praktinio mokymo procese, jų…

Studentų profesinės motyvacijos tyrimas

Rita Keibienė, Laimutė Jonaitienė, Sigitas Daukilas Santrauka Vertinant studentų asmenybes bei profesijos rinkimosi motyvus dažniausiai vadovaujamasi ugdymo karjerai paradigma, kuri pagrįsta studento individualumo ir socialumo raiškos galimybių darna. Pastaroji paradigma byloja, kad studentas, rinkdamasis profesiją, pirmiausiai turi suvokti savo asmenybės santykį su pasirinktos profesijos objektu. Todėl labai svarbu įvertinti pagrindinius profesinės veiklos rinkimosi motyvus, kurie…

Lyderystė visuomenės sveikatos studijose: Lietuvos visuomenės sveikatos studentų nuomonės tyrimas

Vitalija Zajančkauskienė, Mindaugas Stankūnas Santrauka Darbo tikslas – įvertinti visuomenės sveikatos bakalauro programos studentų nuomonę apie lyderystės studijų poreikį. Tyrimo metodika. Lietuvos visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos trečio ir ketvirto kurso studentai buvo apklausti 2011 metais. Apklausa buvo vykdoma Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus bei Klaipėdos universitetuose. Tyrimo metu buvo išdalintos 187 anoniminės anketos (atsako dažnis…

Paliatyviųjų onkologinėmis ligomis ir lėtiniu širdies nepakankamumu IV st. sergančių pacientų fizinės problemos

Žaneta Valiulienė, Arvydas Šeškevičius Santrauka Onkologinės ligos buvo ir išlieka svarbi visuomenės sveikatos problema visose pasaulio šalyse. Pasaulyje kasmet apie 9 milijonai žmonių suserga onkologinėmis ligomis [1]. Lietuvoje kasmet registruojama iki 14 tūkst. naujų vėžio atvejų. Net apie 50 proc. pacientų, susirgusių vėžiu, pagydoma, tačiau ši liga vis dar baugina viso pasaulio gyventojus. Gydytojams kelia…

Sergančiųjų juosmens-kryžmens rezginio ligomis ambulatorinės reabilitacijos efektyvumas ir jį įtakojantys veiksniai

Aušrinė Urbonienė, Aleksandras Kriščiūnas, Raimondas Savickas Santrauka Tyrimo tikslas – įvertinti sergančiųjų juosmens– kryžmens rezginio ligomis ambulatorinės reabilitacijos efektyvumą ir nustatyti jam įtakos turinčius veiksnius. Tyrimas vykdytas dviem etapais. Pirmuoju etapu retrospektyviai išanalizuoti sergančiųjų juosmens–kryžmens rezginio ligomis ambulatorinės reabilitacijos kortelių duomenys. Reabilitacijos efektyvumas vertintas pagal skausmo intensyvumo sumažėjimą. Antruoju tyrimo etapu atliktas prospektyvinis sergančiųjų juosmens–kryžmens…

Влияние некоторых субстратов на развитие штаммов дрожжевых грибов вида saccharomyces ellipsoideus

Mirmusa M. Djafarov, Danielius Serapinas Santrauka Изучение селективного влияния таких факторов окружающей среды, как влажность, температура, показатель рН, концентрация кислорода, солнечная радиация указывает на то, что распространение дрожжевых грибов определяется этими факторами. Цель работы была устанoвить влияние источников азота, сахаров, спиртов, первичной кислотности среды и температуры на развитие штаммов дрожжевых грибов вида Saccharomyces ellipsoideus. Полученные…

Antiaritmikų perdozavimas: efektyvi gydytojo pagalba

Ilona Šuškevičienė, Tomas Bukauskas, Linas Pieteris, Giedrė Bakšytė, Andrius Macas Santrauka Antiaritminių vaistų perdozavimas gali sukelti pavojų gyvybei. Labai svarbu mokėti atpažinti ir gydyti apsinuodijimą. Toksinis antiaritminių vaistų pavojus ypač didėja vartojant fiksuotos dozės sudėtinius vaistinius preparatus. Toksinis antiaritmikų poveikis pasireiškia dėl įtakos širdies laidžiosios sistemos veiklai, neigiamo inotropinio poveikio, kiekvieno vaisto, tik jam būdingo,…

Atminties sutrikimų palyginimas esant amneziniam lengvam kognityviniam sutrikimui ir Alzheimerio ligai

Žilvinas Stepanavičius, Virginija Adomaitienė Santrauka Vyrauja nuomonė, kad lengvam kognityviniam sutrikimui progresuojant į Alzheimerio ligą, anksčiausiai sutrinka ilgalaikė atmintis. Tačiau daugelis tyrėjų atmintį dažniausiai vertina neišskirdami atskirų jos tipų. Tyrimo tikslas: palyginti atminties sutrikimus esant amneziniam lengvam kognityviniam sutrikimui ir Alzheimerio ligai. Tiriamieji: 75 pacientai buvo tirti 2 kartus vienerių metų laikotarpiu, iš jų 44…

Bendrųjų kognityvinių funkcijų vertinimo skalių reikšmė lengvo kognityvinio sutrikimo vertinimui ir alzheimerio ligos prognozei

Žilvinas Stepanavičius, Virginija Adomaitienė Santrauka Iki šiol nėra bendro sutarimo, koks neuropsichologinių testų rinkinys turėtų būti naudojamas lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostikai. Rekomenduojama naudotis testais, apimančiais kuo daugiau kognityvinio funkcionavimo sričių, siekiant tiksliau įvertinti pacientų kognityvinį funkcionavimą bei nustatyti diagnozę. Klinikinėje praktikoje dažniausiai naudojamos bendrosios kognityvinių funkcijų vertinimo skalės yra MMSE, 6-CIT, ADAS-cog. Iki šiol nėra…

Keraminių restauracijų, naudojant sluoksniavimo techniką, gamybos ypatumai

Diana Skaudickienė, Mantas Klevinskas, Raimundas Bagdonas Santrauka Lietuvoje daugiausia dantys restauruojami įprastiniais neišimamaisiais dantų protezais: dantų vainikais, tiltiniais dantų protezais ir pan. Tačiau naujovės biomimetikoje suteikia galimybę atkurti danties biomechaninį, struktūrinį ir estetinį vientisumą. Adhezyvinės technikos ir netradicinės keraminių plokštelių (toliau laminačių) gamybos technologijos leido plėstis surišimo būdu fiksuojamų restauracijų indikacijoms, tokioms kaip skilę priekinių…