Viktorija Isiūnienė, Giedrė Adomavičienė, Žaneta Mickienė

Santrauka

Analizuojama problema svarbi ne tik mokslininkams, bet ir praktikams, verslo pasaulio atstovams, nes dirbančių kosmetologijos specialistų kvalifikacijos kėlimas, jo poreikis nėra tyrinėtas. Straipsnio tikslas – ištirti dirbančiųjų kosmetologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikį. Pirmojoje straipsnio dalyje išryškinta kvalifikacijos samprata, antrojoje dalyje analizuojami empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metu atskleista dirbančiųjų kosmetologijos specialistų nuomonė apie kvalifikacijos kėlimo poreikį sudarys racionalias prielaidas sistemiškai valdyti, administruoti ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimo procesą.

doi:10.5200/sm-hs.2012.122

Raktiniai žodžiai: kvalifikacija; kompetencija; kvalifikacijos kėlimo poreikis; motyvacija
DOI: 10.5200/367
Pilnas tekstasPDF

Atgal