Žilvinas Stepanavičius, Virginija Adomaitienė

Santrauka

Vyrauja nuomonė, kad lengvam kognityviniam sutrikimui progresuojant į Alzheimerio ligą, anksčiausiai sutrinka ilgalaikė atmintis. Tačiau daugelis tyrėjų atmintį dažniausiai vertina neišskirdami atskirų jos tipų. Tyrimo tikslas: palyginti atminties sutrikimus esant amneziniam lengvam kognityviniam sutrikimui ir Alzheimerio ligai. Tiriamieji: 75 pacientai buvo tirti 2 kartus vienerių metų laikotarpiu, iš jų 44 pacientams nustatytas amnezinis lengvas kognityvinis sutrikimas, 12 pacientų diagnozuota Alzheimerio liga. Metodikos: atminčiai vertinti buvo naudotas 10 žodžių kartojimo testas, skaičių kartojimas atgaline tvarka, asociacinės atminties testas ir Rey-Osterrieth sudėtingos figūros testas. Rezultatai. Amnezinio lengvo kognityvinio sutrikimo atveju atminties sričių rodikliai asociacinės ir vizualinės atminties srityse atitinka normą, sutrikimai stebimi fiksacinės, darbinės ir ilgalaikės atminties bei maksimalaus atgaminimo srityse. Alzheimerio ligos atveju sutrikimai stebimi visose atminties srityse. Statistiškai reikšmingi vidurkių skirtumai (p < 0,05) rasti fiksacinės atminties, maksimalaus atgaminimo, asociacinės ir darbinės atminties srityse lyginant amnezinio lengvo kognityvinio sutrikimo ir Alzheimerio ligos grupes. Amnezinio vienos srities lengvo kognityvinio sutrikimo atveju sutrikimai visose atminties srityse statistiškai reikšmingai skiriasi nuo atminties sutrikimų esant Alzheimerio ligai. Esant kelių sričių amneziniam lengvam kognityviniam sutrikimui, atminties pažeidimai statistiškai reikšmingai skiriasi tik maksimalaus atgaminimo (p = 0,026) ir darbinės atminties (p = 0,001) atvejais. Išvados: Alzheimerio ligos atveju būdingi sutrikimai visose atminties srityse – t.y. fiksacinės, darbinės, asociacinės, ilgalaikės, vizualinės atminties ir maksimalaus atgaminimo. Amnezinio lengvo kognityvinio sutrikimo atveju būdingi sutrikimai fiksacinės, darbinės, ilgalaikės atminties ir maksimalaus atgaminimo srityse. Amnezinio kelių sričių lengvo kognityvinio sutrikimo atveju atminties sutrikimai panašiausi į atminties sutrikimus sergant Alzheimerio liga. Galima kelti prielaidą, kad sutrikimui progresuojant į Alzheimerio ligą, amnezinis vienos srities lengvas kognityvinis sutrikimas progresuoja į amnezinį kelių sričių lengvą kognityvinį sutrikimą.

Raktiniai žodžiai: atminties sutrikimai; amnezinis lengvas kognityvinis sutrikimas; Alzheimerio liga
DOI: 10.5200/359
Pilnas tekstasPDF

Atgal