Ramutė Rimkienė, Danguolė Grūnovienė, Julius Dovydaitis

Santrauka

Kolegijos, būdamos aukštojo mokslo sistemos dalimi, studijas grindžia teorijos ir praktinio mokymo vienovės principu. Biomedicinos srities ir socialinio darbo studijų programose praktinis mokymas/is sudaro beveik pusę studijų laiko, kurio didžioji dalis realizuojama įvairiose sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose įstaigose. Praktikos vadovų (mentorių) dalyvavimas praktinio mokymo procese, jų parama užtikrina tinkamą studentų teorinių žinių taikymą praktikoje ir praktinių įgūdžių įgijimą bei padeda adaptuotis profesiniame lauke. Siekiant užtikrinti praktinio mokymo/si kokybę, būtina vertinti ir matuoti praktinio mokymo kokybę ir praktikos vadovų (mentorių) paramos studentams efektyvumą. Tyrimo tikslas – atskleisti praktikos vadovo (mentoriaus) paramos veiksmingumą, studentams realizuojant baigiamąją praktiką.
Tyrime dalyvavo 286 X kolegijos biomedicinos srities ir socialinio darbo studijų programų baigiamojo kurso studentai. Tyrimas atliktas 2011/2012 m.m. pavasario semestre, o socialinio darbo, akušerijos ir bendrosios praktikos slaugos studijų programų studentai apklausti – 2011/2012 m.m. rudens semestre, po baigiamosios ar specializacijos praktikų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji dalis apklaustųjų biomedicinos srities ir socialinio darbo programų studentų baigiamosios praktikos metu, itin palankiai vertino praktikos vadovo (mentorius) pagalbą, o iškilus problemai galėjo konsultuotis. Analizuojant tyrimo rezultatus pagal studijų programų pobūdį nustatyta, jog iš praktikos vadovų (mentorių) didžiausios pozityvios paramos sulaukė ir, esant reikalui, galėjo konsultuotis visi dantų technologijos, burnos higienos, akušerijos, farmakotechnikos ir socialinio darbo studijų programų respondentai. Apklaustieji studentai didesnį pasitenkinimą išgyvena baigiamosios praktikos metu, kai jaučia visavertę praktikos vadovo (mentoriaus) paramą. Respondentai, sulaukusieji individualios praktikos priežiūros, palankiau vertino galimybę konsultuotis su praktikos vadovu (mentoriumi), nes jais labiau domėjosi, padėjo atliekant savarankišką, praktikos programoje numatytą, darbą, o jų pasitenkinimas praktika buvo didesnis nei respondentų, kurių praktikų vadovai (mentoriai) prižiūrėjo/globojo keletą studentų.

doi:10.5200/sm-hs.2012.121

Raktiniai žodžiai: praktikos vadovas (mentorius); baigiamoji praktika; praktinis mokymas; praktinio mokymo/si kokybė
DOI: 10.5200/366
Pilnas tekstasPDF

Atgal