Vitalija Zajančkauskienė, Mindaugas Stankūnas

Santrauka

Darbo tikslas – įvertinti visuomenės sveikatos bakalauro programos studentų nuomonę apie lyderystės studijų poreikį. Tyrimo metodika. Lietuvos visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos trečio ir ketvirto kurso studentai buvo apklausti 2011 metais. Apklausa buvo vykdoma Lietuvos sveikatos mokslų, Vilniaus bei Klaipėdos universitetuose. Tyrimo metu buvo išdalintos 187 anoniminės anketos (atsako dažnis 93,0 proc), į kurią be specialių uždarųjų klausimų buvo įtraukti ir atviri klausimai. Rezultatai. Tyrimas atskleidė, kad visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos studentai norėtų mokytis lyderystės. Daugiau kaip pusė (53,4 proc.) visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos studentų nurodė, kad neturi lyderystės dalyko studijų programoje ir 54,9 proc. iš jų norėtų, kad šis kursas būtų įtrauktas į studijų programą. Dauguma (86,8 proc.) studentų manė, kad norint tapti geru visuomenės sveikatos specialistu reikia turėti gerus lyderystės įgūdžius. Taip pat 63,8 proc. atsakė, jog lavinti lyderystės įgūdžius yra taip pat svarbu kaip tobulintis visuomenės sveikatos srityje. Studentai labiausiai norėjo, jog į lyderystės mokymus būtų įtrauktos šios temos: „Konfliktų sprendimo įgūdžiai“, „Praktinių bendravimo įgūdžių formavimas“ bei „Lyderystė komandinėje veikloje“. Išvados. Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programos studentai mano, kad lyderystės įgūdžiai yra būtini visuomenės sveikatos praktikoje ir norėtų, jog į jų studijų programą būtų įtrauktas lyderystės dalykas.

doi:10.5200/sm-hs.2012.119

Raktiniai žodžiai: visuomenės sveikatos specialistas; kompetencijos; lyderystė
DOI: 10.5200/364
Pilnas tekstasPDF

Atgal