Žilvinas Stepanavičius, Virginija Adomaitienė

Santrauka

Iki šiol nėra bendro sutarimo, koks neuropsichologinių testų rinkinys turėtų būti naudojamas lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostikai. Rekomenduojama naudotis testais, apimančiais kuo daugiau kognityvinio funkcionavimo sričių, siekiant tiksliau įvertinti pacientų kognityvinį funkcionavimą bei nustatyti diagnozę. Klinikinėje praktikoje dažniausiai naudojamos bendrosios kognityvinių funkcijų vertinimo skalės yra MMSE, 6-CIT, ADAS-cog. Iki šiol nėra aišku, kuri iš šių skalių yra pranašesnė vertinant bendrąjį kognityvinį funkcionavimą ir diagnozuojant lengvą kognityvinį sutrikimą. Todėl šio straipsnio tikslas – palyginti MMSE, ADAS-cog ir 6-CIT galimybes išskiriant lengvo kognityvinio sutrikimo potipius, kurie gali būti reikšmingi Alzheimerio ligos prognozavimui. Šiame darbe keliama hipotezė, kad MMSE, ADAS-cog ir 6-CIT neleidžia diferencijuoti pacientų pagal lengvo kognityvinio sutrikimo potipius. Metodikos: tyrime naudotas Šešių klausimų pažinimo funkcijų sutrikimų testas, Protinės būklės mini tyrimas, Alzheimerio ligos įvertinimo skalės kognityvinė subskalė. Tiriamieji: tyrimui buvo atrinkta 114 pacientų, kuriems nustatytas lengvas kognityvinis sutrikimas. Rezultatai: statistiškai reikšmingi skirtumai tarp lengvo kognityvinio sutrikimo potipių aptikti tik vertinant bendrą ADAS-cog skalės sumą. Vertinant atskiras ADAScog poskales, statistiškai reikšmingi skirtumai tarp grupių stebimi tik ilgalaikio atsiminimo ir žodžių parinkimo poskalėse. Išvados: skalės, vertinančios bendrą kognityvinį funkcionavimą, nepadeda diferencijuoti pacientų pagal lengvo kognityvinio sutrikimo tipą. Skalės tik parodo, ar yra kognityvinių funkcijų pažeidimas ir kokio gylio. Lengvo kognityvinio sutrikimo tipų išskyrimas yra naudingas prognostine prasme; kadangi bendrosios kognityvinio funkcionavimo vertinimo skalės nepadeda išskirti lengvo kognityvinio sutrikimo tipų, jų prognostinė vertė lieka abejotina.

doi:10.5200/sm-hs.2012.113

Raktiniai žodžiai: kognityvinės funkcijos; lengvas kognityvinis sutrikimas; MMSE; 6-CIT; ADAS-cog
DOI: 10.5200/358
Pilnas tekstasPDF

Atgal