Aušrinė Urbonienė, Aleksandras Kriščiūnas, Raimondas Savickas

Santrauka

Tyrimo tikslas – įvertinti sergančiųjų juosmens– kryžmens rezginio ligomis ambulatorinės reabilitacijos efektyvumą ir nustatyti jam įtakos turinčius veiksnius. Tyrimas vykdytas dviem etapais. Pirmuoju etapu retrospektyviai išanalizuoti sergančiųjų juosmens–kryžmens rezginio ligomis ambulatorinės reabilitacijos kortelių duomenys. Reabilitacijos efektyvumas vertintas pagal skausmo intensyvumo sumažėjimą. Antruoju tyrimo etapu atliktas prospektyvinis sergančiųjų juosmens–kryžmens rezginio ligomis ambulatorinės reabilitacijos efektyvumo tyrimas. Pradedant ir baigiant ambulatorinę reabilitaciją ligonių būklė vertinta taikant skaitmeninę analoginę skausmo skalę, Roland-Morris negalios klausimyną, Tarptautinės funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacijos (TFK) apatinės nugaros dalies skausmo (ANDS) trumpą pagrindinių kategorijų rinkinį. Retrospektyviniu tyrimu (N=280) nustatyta, kad ANDS po reabilitacijos sumažėjo vidutiniškai 2,7 balo, (p<0,05). Skausmo intensyvumo sumažėjimas reikšmingai skyrėsi vyrams ir moterims. Ligoniams, turėjusiems jutimo sutrikimus, skausmas išliko didesnis, lyginant su ligoniais, kurie jutimo sutrikimų neturėjo. Vertinant socialinių demografinių veiksnių ir klinikinių duomenų įtaką skausmo intensyvumo mažėjimui, taikytas logistinės regresijos modelis. Nustatyta, kad moteriška lytis (šansų santykis (ŠS) -2,1; 95 proc., PI-1,2- 3,8; p=0,02), tarpslankstelinio disko išvaržos nebuvimas (ŠS – 2,5; 95 proc. PI, -1,0-6,3; p=0,04), nepakeliamas skausmas (9-10 balų) (ŠS -5,4; 95 proc. PI- 1,2-24,4; p=0,02) ir stiprus skausmas (6-8 balai) prieš reabilitaciją (ŠS 1,8; 95 proc., PI -1,0- 3,2; p=0,02) turėjo didžiausios reikšmės skausmo intensyvumo sumažėjimui 2 ir daugiau balų. Prospektyvinio tyrimo (N=39) metu nustatyta, kad ANDS sumažėjo vidutiniškai 2,8 balo, kojos skausmas – 2,5 balo, negalios lygis dėl ANDS- 4,3 balo, negalios lygis dėl kojos skausmo – 3,7 balo, p<0,001. ANDS sumažėjimas buvo susijęs su grįžimu į darbą, p<0,001. Po reabilitacijos į darbą grįžo 60 proc. dirbusių tiriamųjų. Būklės vertinimas pagal TFK išryškino didžiausias pacientų problemas, padėjo įvertinti ligonio aplinkos veiksnius. Išvados. Ambulatorinė reabilitacija sergant juosmens-kryžmens rezginio ligomis patikimai mažino skausmą ir negalią. Skausmo intensyvumo sumažėjimas reikšmingai didesnis ligoniams, kuriems skausmas prieš reabilitaciją buvo intensyvesnis. Vyriška lytis, diagnozuota tarpslankstelinio disko išvarža ir jutimo sutrikimai yra veiksniai, neigiamai veikiantys reabilitacijos efektyvumą. Apatinės nugaros dalies skausmo mažėjimas statistiškai reikšmingai susijęs su grįžimu į darbą. Ligonio būklės vertinimas, vadovaujantis TFK, padeda išryškinti didžiausias ligonių problemas ne vien medicininiu, bet ir biopsichosocialiniu požiūriu.

doi:10.5200/sm-hs.2012.117

Raktiniai žodžiai: juosmens-kryžmens rezginio ligos; ambulatorinė reabilitacija; TFK
DOI: 10.5200/362
Pilnas tekstasPDF

Atgal