Vitalija Gerikienė, Ingrida Kazragytė

Abstract

Tyrimo tikslas − atskleisti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dirbančių slaugytojų klinikinę patirtį, taikant guldymą kniūbsčiomis pacientams, pasireiškus ūminiam respiraciniam distreso sindromui (ŪRDS). At­liktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę ap­klausą. Tyrimo imtis 56 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių slaugytojai iš dviejų Lietuvos ligoninių, kuriuose buvo gydomi tik COVID-19 liga sergantys pa­cientai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tyrime dalyva­vusios slaugytojos nepakankamai žino apie guldymo kniūbsčiomis techniką, taikomą ŪRDS atveju, nes iki COVID-19 pandemijos nebuvo to patyrę. Slaugytojų specialiuosius ir darbo komandoje gebėjimus užtikrintų slaugytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas ir procedūros pozicionavimo kniūbsčio­mis standartizavimas.

Keyword(s): ūminis respiracinis distreso sindromas, COVID-19, guldymas kniūbsčiomis, slaugytojų žinios, slaugytojų įgūdžiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.264
Full Text: PDF

Back