Liudmila Kimševaitė

Abstract

Straipsnyje analizuojamos sisteminės raudonosios vilkli­gės neurologinės komplikacijos. Galvos smegenų krau­jotakos sutrikimai, galvos skausmas ir traukuliai yra daž­niausios sisteminės raudonosios vilkligės neurologinės komplikacijos. Insultas yra pagrindinė sergančiųjų sis­temine raudonąja vilklige sergamumo, mirštamumo ir negalios priežastis. Jaunų asmenų, ypač moterų, išeminis insultas visada turėtų kelti sisteminės raudonosios vilkli­gės įtarimą. Sisteminę raudonąją vilkligę reikia įtarti ir ligoniams, sergantiems cerebrinių veninių sinusų trom­boze. Epilepsiniai priepuoliai dažnesni pirmaisiais sis­teminės raudonosios vilkligės metais. Nustatytas didelis sergančiųjų sistemine raudonąja vilklige epilepsijos pa­plitimas, susijęs su galvos smegenų kraujagyslių ligomis, antifosfolipidiniu sindromu ir psichozėmis. Epilepsinių priepuolių pasikartojimas susijęs su antifosfolipidiniu sindromu. Meningitas, parkinsonizmas ir mielopatija yra retos sisteminės raudonosios vilkligės komplikacijos. Kognityvinė disfunkcija dažna sergant sistemine raudo­nąja vilklige, ji neigiamai veikia sergančiųjų socialinį funkcionavimą. Migrena yra dažna ligoniams, sergan­tiems sistemine raudonąja vilklige. Ji nesusijusi su sis­teminės raudonosios vilkligės aktyvumu, galvos MRT ir likvoro pokyčiais. Galvos skausmo, sąlygoto sisteminės raudonosios vilkligės, gydymas yra empirinis, pagrįstas klinikine patirtimi. Polineuropatija yra dažniausia ser­gančiųjų sistemine raudonąja vilklige periferinės nervų sistemos komplikacija. Periferinė neuropatija dažniau pasireiškia ligoniams, sergantiems aktyvia sisteminės raudonosios vilkligės forma. IgG kiekio padidėjimas yra periferinės neuropatijos rizikos veiksnys, sergant siste­mine raudonąja vilklige. Guillain-Barré sindromas gali būti pirminė klinikinė sisteminės raudonosios vilkligės apraiška. Kortikosteroidai yra pirmo pasirinkimo vaistai, gydant neurologines uždegimines sisteminės raudonosios vilkligės komplikacijas. Ūminis išeminis insultas, susi­jęs su sisteminės raudonosios vilkligės vaskulitu, gali būti sėkmingai gydomas intravenine trombolize. Straips­nyje pateikti klinikiniai sisteminės raudonosios vilkligės neurologinių komplikacijų atvejai. Apžvelgta naujausia mokslinė literatūra apie sisteminės raudonosios vilkligės neurologines komplikacijas.

Keyword(s): sisteminė raudonoji vilkligė, neurologinės komplikacijos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.257
Full Text: PDF

Back