Tomas Tamošuitis, Irena Maraulaitė, Diana Albavičiūtė, Austėja Narakaitė, Neringa Balčiūnienė

Abstract

Organų transplantacija yra efektyviausias ir ekonomiškainaudingiausias, o kai kuriais atvejais ir vienintelisgydymo būdas esant terminaliniam vidausorganų funkcijos nepakankamumui. Pagrindinė kliūtistransplantacijai – donorinių organų trūkumas. Pasaulinėjepraktikoje geriausi rezultatai pasiekiami, kaikartu taikomi skirtingi donorystės modeliai: gyvojidonorytė, donorystė po smegenų mirties ir donorystėdėl negrįžtamai nutrūkusios kraujotakos (DNNK).

Nuo 2016 m. sausio 1d., pakeitus įstatyminę bazę,Lietuvoje atsirado galimybė ruošti DNNK, tačiaukokia galima šio modelio įtaka organų donorų skaičiuišalyje nėra žinoma. Siekiant pamatuoto ir tvaraus DNNK programos diegimo LSMUL KK atliktavisų suaugusių pacientų mirčių, 2015 m. registruotųKauno klinikose ir Valstybinės teismo medicinostarnybos (VTMT) Kauno skyriaus registre, analizėir identifikuoti potencialūs DNNK. Analizės metunaudoti visuotinai priimti potencialaus DNNK demografiniai,ligos anamnezės ir su mirties procesususiję laiko kriterijai. Dėl Lietuvoje galiojančių įstatymųįtraukti tik nekontroliuojami DNNK. Nustatyta,kad iš 2356 mirusiųjų potencialaus DNNK kriterijusatitiko 56 mirusieji, taip padidindami potencialių organųdonorų skaičių LSMUL KK donoriniame centre 119,5 %. Remiantis atlikta analize galima teigti, kadsėkmingai įdiegus nekontroliuojamos DNNK modelį Kauno klinikų donoriniame centre galima tikėtis ženklausdonorinių organų padidėjimo.

DNNK – donoras dėl negrįžtamai nutrūkusios kraujotakos, ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas, CD– cukrinis diabetas, IFN – inkstų funkcijos nepakankamumas,CNS – centrinė nervų sistema.

PD – potencialūs donorai, SM – smegenų mirtis,DNNK – donorai dėl negrįžtamai nutrūkusios kraujotakos.

DNNK – donorai dėl negrįžtamai nutrūkusios kraujotakos,SPS – skubios pagalbos skyrius, ITS – intensyviosiosterapijos skyrius.

Keyword(s): NAUJO DONORYSTĖS MODELIO REIKŠMĖ POTENCIALIŲ MIRUSIŲ DONORŲ SKAIČIUI KAUNO DONORINIAME CENTRE
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.111
Full TextPDF

Back