Lina Kulevičiūtė, Irma Vasyliūtė, Indrė Brasaitė

Abstract

Norint pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, mažintifinansinius nuostolius dėl nepageidaujamų įvykių,labai svarbu išsiaiškinti slaugytojų požiūrį į pacientųsaugą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojųpožiūrį į pacientų saugą. 2016 m. kovo – balandžiomėn. atliktas kiekybinis tyrimas Klaipėdos miestoligoninėse. Naudotas Požiūrio į saugą (angl. SafetyAttitudes Questionaire) klausimynas. Imtį sudarė 74respondentai. Tyrimo metu nustatytas slaugytojų teigiamaspožiūris į pacientų saugą. Išsiaiškinta, kadslaugytojai žemiausiais balais įvertino vadovybėspožiūrį į saugą, o aukščiausiais pasitenkinimą darbubei komandinio darbo aplinką. Slaugytojai patenkintisavo darbu, tačiau pažymi, kad sudėtinga aptarti medicininesklaidas, ligoninės vadovybė neskatina kasdieniųpastangų. Taip pat nustatyta, kad slaugytojai,kurių darbo patirtis 5-10 metų, aukštasis neuniversitetinisišsilavinimas, geriausiai įvertino pacientų saugosdimensijas, negu tie, kurie turi 11-20 metų darbo patirties,specialųjį vidurinį išsilavinimą. Atsižvelgiantį demografinius duomenis, nustatyta, kad dimensijavadovybės požiūris į saugą įvertinta žemiausiais balais.Slaugytojai aukščiausiais balais išskyrė pasitenkinimądarbu, komandinio darbo aplinką. Pacientųsaugos vertinimai geresni slaugytojų, turinčių 5-10metų darbo patirtį, aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą,nei slaugytojų, kurių darbo patirtis 11-20 metų,specialusis vidurinis išsilavinimas.

Keyword(s): pacientų sauga, požiūris, slaugytojai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.118
Full TextPDF

Back