Dalė Smaidžiūnienė, Lina Marcinkutė

Abstract

Susirgimų onkologinėmis ligomis problematika daugelyjeišsivysčiusių pasaulio šalių išlieka labai aktuali,gydant šias ligas vienas iš pagrindinių gydymometodų yra chemoterapija, kuri veikia ne tik navikinesląsteles, bet ir sveikas. Pacientų gydymo chemoterapijaprocese visuomet dalyvauja slaugytojas: užsako,tinkamai transportuoja bei laiko, skiedžia, lašinatirpalus arba paduoda tabletes pacientams, sutvarkosistemas bei priemones po šių medikamentų panaudojimo.Slaugytojų darbas su citostatikais turi tamtikrą specifiką, kurią slaugytojai turi žinoti. Taip patdarbo su citostatikais metu reikia laikytis personaloir paciento saugumo reikalavimų. Literatūroje dažniausiainagrinėjami citostatikų šalutiniai poveikiaipacientams, tyrimų, rodančių, kaip tai veikia bendrosiospraktikos slaugytojų sveikatą, atliekama nedaug.

Tyrimo tikslas: atskleisti darbo su citostatikais problematikąsaugumo reikalavimų laikymosi bei poveikiobendrosios praktikos slaugytojų ir būsimųjųslaugytojų sveikatai kontekste.

Straipsnyje analizuojami trijų tyrimų su identiškutyrimo objektu rezultatai. Tyrimai atlikti 2010, 2014,2016-ais metais, juose dalyvavo X ir Y miestuosedirbantys 249 slaugytojai. Papildomai buvo apklaustivisi X miesto N aukštosios mokyklos, pirmos pakoposbendrosios praktikos slaugos studijų studentai,kuriems profesinės veiklos praktikų metu teko dirbtisu citostatikais.

Tyrimo išvados. Skiedžiant citostatikus, slaugytojaidažniausiai įsijungia traukos spintą, tačiau darbovietose vis dar trūksta kokybiškų asmeninių apsaugospriemonių arba slaugytojai jų nenaudoja. Tyrimasatskleidė, kad pasitaiko atvejų, kai citostatikaiskiedžiami procedūriniame kabinete arba kitoje tamnepritaikytoje patalpoje. Pagrindinis specifiškas nepageidaujamasreiškinys slaugytojams skiedžiantcitostatikus – metalo skonis burnoje, o bendrosiospraktikos slaugos studijų studentams: galvos skausmasar svaigimas, pykinimas, odos paraudimas, niežėjimas.Bendrosios praktikos slaugos studentai kaippagrindinę problemą profesinės veiklos praktikų metuišsakė – instruktažo studentams nebuvimą ir netinkamusprofesinius pavyzdžius, tokius kaip: pačių slaugytojųsavisaugos bei darbo su citostatikiais saugumoreikalavimų nesilaikymas.

Keyword(s): slaugytojai, citostatikai, poveikis sveikatai, saugumo reikalavimų laikymasis.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.115
Full TextPDF

Back