Laura Steponavičienė, Rūta Briedienė, Sigutė Šenbergė, Daiva Gudavičienė, Giedrė Smailytė

Abstract

Atrankinės mamografinės patikros tikslas – nustatytikrūties vėžį anksti, kol jis dar nesukelia simptomų irkai specifinis gydymas gali būti maksimaliai efektyvus.Nustatyta, kad mirtingumas vykdant atrankinęmamografinę patikrą gali sumažėti 20–35 %. Nors pagalatrankinę patikros programą atliktų mamogramųnauda yra akivaizdi, ne mažiau svarbu nuolatinė atrankinėsmamografinės patikros programos (AMPP)vykdymo priežiūra nuo pat jos įdiegimo pradžios.Iki šiol nebuvo atlikta išsamių darbų, kuriuose būtųvertinama Lietuvoje vykdomos AMPP eiga bei efektyvumorodikliai. Šio straipsnio tikslas apibendrintiAMPP vykdymo patirtį Nacionaliniame vėžio institute(NVI), kaip viename didžiausių pagal AMPP atliekančiųmamogramas ir jų vertinimo paslaugas teikiančiųcentrų, bei apibūdinti pagrindinius šiuo metuvykdomos AMPP rodiklius, identifikuoti dažniausiaipasitaikančias problemas. Šio tyrimo metu atlikta retrospektyvinėduomenų analizė. Vertinti 2006–2016metais NVI pagal AMPP atliktų mamogramų duomenys.Tyrimo metu vertinta mamogramų atlikimoir vertinimo dinamika, atliktų papildomų tyrimų skaičius,nustatytų piktybinių navikų skaičius, pasiskirstymaspagal stadiją. Atskirai analizuoti intervaliniainavikai. Mūsų atlikta NVI sukauptų duomenų analizėparodė, kad atrankinė mamografinė patikra ne visadanaudojama pagal paskirtį – pasitikrinti pagal AMPPneretai siųstos gydytos dėl krūties vėžio ar akivaizdžiųkrūties simptomų turinčios moterys. Vykdantprogramą NVI net 19 % navikų nustatyti pažengusiosstadijos ir tik 46 % pirmos stadijos, kas neatitinkaprogramos vykdymo rekomendacijų.

Keyword(s): krūties vėžys, mamograma, ankstyva diagnostika, atrankinė mamografinė patikra, intervaliniai navikai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.113
Full TextPDF

Back