PACIENTŲ ŽINIOS APIE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ PREVENCIJOS IR ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMĄ IR JŲ TAIKYMAS

Žilvinas Kirtiklis, Regina Balčiūnienė Abstract Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje nurodyta, kad per metus dėl vainikinių kraujagyslių patologijos sukeltų širdies ligų miršta 17,9 milijono žmonių, o tai sudaro 31 proc. visų pasaulio mirčių [10]. Sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis daugėja. Norint užkirsti kelią šių ligų vystymuisi, reikia reguliariai teikti paci­entams žinias ir laiku informuoti apie jiems…

MOTERŲ ŽINIOS APIE KONSERVANTŲ POVEIKĮ DEKORATYVINEI KOSMETIKAI

Diana Barragan Ferrer, Aringa Mieliauskaitė, Ugnė Andrulytė Abstract Žmogaus oda yra labiausiai išorinių aplinkos veiksnių veikiamas organas ir pirmoji organizmo gynybinė linija nuo išorinių cheminių ir mikrobinių grėsmių. Vartotojų saugumui užtikrinti, lokaliai ant odos naudojami kosme­tikos produktai turi būti apsaugoti nuo užteršimo mikro­organizmais. Dažnai konservantai, vartojami kosmetikoje antimikrobiniais tikslais, turi šalutinį poveikį vartotojui. Konservantų vartojimo…

SUAUGUSIŲ IR PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽINIOS APIE MITYBĄ

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Rimantas Stukas, Dovilė Krikštaponytė, Vytenis Drungilas, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinias apie mitybą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Anketinės apklausos būdu buvo ištirtos ir įvertintos 2910 suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą. Apklausa anoniminė, analizuojami tik…

ŽINIŲ APIE KOSMETIKOJE NAUDOJAMUS PEPTIDUS IR JŲ POVEIKĮ ODAI ĮVERTINIMAS

Diana Barragan Ferrer, Jesus Manuel Barragan Ferrer, Greta Marija Damarackaitė Abstract Padažnėjo peptidų, kaip pagrindinių veikliųjų kompo­nentų, naudojimas kosmetikos gaminiuose, padaugėjo kosmetologų, dirbančių su priemonėmis, kurių sudėtyje yra peptidų, todėl kyla klausimas, ar kosmetologai turi pakankamai žinių apie peptidus ir jų poveikį odai. At­liktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo tikslas − atskleisti kos­metologų žinias apie peptidus ir…

DIDELĖS RIZIKOS SKYRIŲ SLAUGOS PERSONALO ŽINIŲ APIE HOSPITALINES INFEKCIJAS ĮVERTINIMAS

Zita Gierasimovič, Aldona Mikaliūkštienė, Zyta Kuzborska, Dalia Skunčikienė, Jelena Kutkauskienė Abstract Darbo tikslas. Įvertinti didelės rizikos skyrių slaugos personalo žinias apie hospitalines infekcijas. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus miesto universiteto ligoninėje. Dalyvavo 110 slaugytojų, dirbančių ligoninės didelės rizikos skyriuose. Tiriamieji apklausti naudojantis autorių sudarytu klausimynu. Statistinė duomenų analizė at­likta naudojant IBM SPSS…

PACIENTŲ ŽINIOS APIE DANTŲ EROZIJŲ RIZIKOS VEIKSNIUS

Brigita Kalinauskaitė, Kristina Saldūnaitė, Jūratė Zūbienė, Skaistė Ižganaitienė, Eglė Slabšinskienė, Eglė Aida Bendoraitienė Abstract Tyrimo tikslas – ištirti 18-74 metų respondentų žinias apie dantų erozijų rizikos veiksnius ir jų poveikį burnos sveikatai. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas Kauno Žaliakalnio dantų klinikoje. Tyrime dalyvavo 101 šios klinikos pacientas. Tyrimo metodas – anketinė apklausa. Gautieji rezultatai…

MOKYTOJŲ, BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ BEI PEDIATRŲ SKUBIOS PAGALBOS ŽINIOS VAIKŲ DANTŲ TRAUMŲ ATVEJU IR JŲ PALYGINIMAS

Giedrė Jonikaitė, Eglė Slabšinskienė, Marija Borisovaitė Abstract Kauno miesto pagrindinėse mokyklose, šeimos klinikose, poliklinikose apklausti 1-10 klasių mokytojai, bendrosios praktikos gydytojai, gydytojai pediatrai siekiant įvertinti skubios pagalbos žinias vaikų dėl dantų traumų atveju. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS programą. Rezultatai. Vertinant tiriamųjų žinias gauta, kad daugiausia patirties dėl dantų traumų turi pediatrai (69,8 %),…