Giedrė Jonikaitė, Eglė Slabšinskienė, Marija Borisovaitė

Abstract

Kauno miesto pagrindinėse mokyklose, šeimos klinikose, poliklinikose apklausti 1-10 klasių mokytojai, bendrosios praktikos gydytojai, gydytojai pediatrai siekiant įvertinti skubios pagalbos žinias vaikų dėl dantų traumų atveju. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS programą. Rezultatai. Vertinant tiriamųjų žinias gauta, kad daugiausia patirties dėl dantų traumų turi pediatrai (69,8 %), tuomet bendrosios praktikos gydytojai (42,5 %) ir mažiausiai – mokytojai (26,1 %). Apklausus respondentus apie išmušto danties transportavimo sąlygas, gauta, kad 48,9 % mokytojų mano, jog išmuštą dantį reikia laikyti sausai, kai 46,6 % bendrosios praktikos gydytojų pasirinko vandenį, o 41,3 % pediatrų – pieną. 79,5 % bendrosios praktikos gydytojų ir 76,2 % pediatrų rinkosi dantį gabenti vaiko burnos ertmėje, kai 51,1 % mokytojų atsakė priešingai. Tiriamųjų paklausus apie vaikų dantų traumų prevenciją, mokytojai pagrindine priemone laiko vaikų stebėjimą ir saugojimą, kad jie nesusižeistų, tuo tarpu daugelis gydytojų renkasi apsauginių kapų naudojimą. Išvados. Gydytojai apie veiksmus, atliekamus įvykus vaikų dantų traumoms, labiau informuoti nei mokytojai (p<0,05). Pakankamą žinių kiekį apie transportavimo sąlygas turėjo pediatrai, kitų specialistų žinios yra nepakankamos. Respondentai, turintys medicininį išsilavinimą (bendrosios praktikos gydytojai bei pediatrai), tiek jo neturintys, nežino, kokia danties replantacijos nauda traumos atveju ir nedrįstų danties replantuoti patys. Didžioji dalis tiriamųjų įvertino savo žinias apie veiksmus, atliekamus įvykus vaikų dantų traumoms, kaip nepakankamas bei išreiškė poreikį jas gilinti.

Keyword(s): dantų traumos; pirmoji pagalba; žinios.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.057
Full TextPDF

Back