SAVANORIŠKA VEIKLA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Vilma Rastenienė, Giedrė Bartušytė Abstract 2020 m. visame pasaulyje greitai išplito COVID-19 in­fekcija, kuri sukėlė didžiulę visuomenės, o ypač medici­nos darbuotojų, dirbusių su sergančiaisiais šia liga, paniką [12]. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkų 2020 m. pavasarį atliktame tyrime nusta­tyta, kad didžioji dalis intensyviosios terapijos skyrių darbuotojų dėl COVID-19 viruso plitimo patiria nerimą ir vidutinį stresą…

SAVANORIŠKA VEIKLA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Vilma Rastenienė, Giedrė Bartušytė Abstract 2020 m. visame pasaulyje greitai išplitusi COVID-19 infekcija sukėlė didžiulę visuomenės, o ypač medicinos darbuotojų, kurie dirba su šia liga susirgusiais pacientais, paniką [12]. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkų 2020 m. pavasarį atliktame tyrime nustatyta, kad didžioji dalis intensyviosios terapijos sky­rių darbuotojų dėl COVID-19 viruso plitimo patiria ne­rimą ir vidutinį…

SLAUGYTOJŲ KOMPETENCIJA KARIUOMENĖS IR SKUBIOSIOS PAGALBOS SRITYSE

Ignas Kaziukonis, Viktorija Kielė, Beata Dautarienė, Natalja Fatkulina Abstract Slaugytojai, užimantys skirtingas pareigas ir teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas turi atitinkamas slau­gytojų kompetencijas, todėl dominuojančios slaugy­tojų kompetencijos kariuomenės ir skubiosios medici­nos pagalbos srityje skiriasi. Kariuomenėje dirbančių slaugytojų kompetencijoje dominuoja susidorojimo su situacija ir darbo vaidmens kompetencijų grupės. Bū­tent šios dominuojančios kompetencijų grupės iš esmės kariuomenės slaugytojus…

SLAUGYTOJŲ, TEIKIANČIŲ PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGAS, SAVARANKIŠKO VAISTINIŲ PREPARATŲ SKYRIMO PROBLEMATIKA

Dalė Smaidžiūnienė, Inga Rūkštelytė, Justina Grigonytė Abstract Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, apie 40 mln. žmonių kasmet reikia paliatyviosios pagalbos. 2019 metais atnaujinta Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“, kurioje būtinosios medicinos pagalbos atveju slaugytojams suteikiama teisė savarankiškai skirti tam tikrus vaistinius preparatus. Paliatyviosios pagalbos įstaigų pacientams kartais prireikia būtinosios medicinos pagalbos, o…

ŽVYNELINE SERGANČIŲ PACIENTŲ SLAUGOS YPATUMAI LIGONINĖS STACIONARE

Sonata Čerkauskaitė, Vaidutė Kazlaitė Abstract Žvynelinė yra lėtinė, uždegiminė, neužkrečiamoji ir nepagydoma liga. Jos gydymas gali būti simptominis, vietinis arba sisteminis. Užtikrinant žvyneline sergančių pacientų slaugą, svarbu juos mokyti, stebėti psichologinės būklės pokyčius, informuoti apie paskirtą gydymą ir slaugą, vertinti odos vientisumą bei atlikti odos priežiūrą, taikant specifines procedūras, pavyzdžiui – drėgnųjų tvarsčių terapiją. Tyrimo…

SLAUGYTOJŲ PROFESINIO PERDEGIMO IR JĮ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS

Asta Mažionienė, Vaida Mikužienė Abstract Sveikatos priežiūros darbuotojų didelė fizinė ir psichologinė įtampa didina profesinio perdegimo riziką. Lietuvoje daugėja pranešimų apie sveikatos priežiūros darbuotojų, ypač slaugytojų, emocinį išsekimą, abejingumą slaugomiems pacientams. Darbo tikslas – nustatyti slaugytojų profesinio perdegimo ir jį lemiančių veiksnių sąsajas. Atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant MBI (angl. Maslach burnout inventory) ir AWS (angl.…