Vilma Rastenienė, Giedrė Bartušytė

Abstract

2020 m. visame pasaulyje greitai išplitusi COVID-19 infekcija sukėlė didžiulę visuomenės, o ypač medicinos darbuotojų, kurie dirba su šia liga susirgusiais pacientais, paniką [12]. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkų 2020 m. pavasarį atliktame tyrime nustatyta, kad didžioji dalis intensyviosios terapijos sky­rių darbuotojų dėl COVID-19 viruso plitimo patiria ne­rimą ir vidutinį stresą bei depresijos simptomų [7]. Re­aguodamos į paskelbtą pandemiją, daugelis medicinos srities mokymo įstaigų visame pasaulyje pradėjo steigti savanoriškos veiklos sąjungas, kviesdamos prisijungti prie sveikatos priežiūros įstaigų veiklos studentus, ku­rie padėtų išspręsti medicinos darbuotojų trūkumo pro­blemą [5]. Lenkijoje atliktas tyrimas parodė, kad, nors medicinos studentai ir nėra darbuotojai, tačiau jie žen­kliai padeda sveikatos priežiūros įstaigoms nepaprastai sunkios COVID-19 pandemijos sukeltos situacijos metu. Nustatyta, kad medicinos specialybių studentai, vykdy­dami savanorišką veiklą pandemijos metu, teikė visapusę pagalbą įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms [2].

Keyword(s): savanoriška veikla, sveikatos priežiūros įstaiga, slaugytojas, savanoris.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.244
Full TextPDF

Back