Asta Mažionienė, Vaida Mikužienė

Abstract

Sveikatos priežiūros darbuotojų didelė fizinė ir psichologinė įtampa didina profesinio perdegimo riziką. Lietuvoje daugėja pranešimų apie sveikatos priežiūros darbuotojų, ypač slaugytojų, emocinį išsekimą, abejingumą slaugomiems pacientams. Darbo tikslas – nustatyti slaugytojų profesinio perdegimo ir jį lemiančių veiksnių sąsajas. Atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant MBI (angl. Maslach burnout inventory) ir AWS (angl. Areas of worklife survey) kintamųjų skales. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad trečdaliui tyrime dalyvavusių slaugytojų būdingas aukšto lygio emocinis išsekimas bei asmeninių pasiekimų (produktyvumo) sumažėjimas. Profesinio perdegimo komponentai buvo susiję sociodemografiniais ir darbo aplinkos veiksniais.

Keyword(s): profesinis perdegimas, perdegimo sindromas, slaugytojas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.127
Full TextPDF

Back