PACIENTŲ, KURIEMS TAIKOMA INTENSYVIOJI SLAUGA, KOMFORTAS

Dalė Smaidžiūnienė, Irmida Čekavičiūtė, Viktorija Jarašiūtė Abstract Intensyviai slaugomų pacientų komfortas ar diskomfortas yra svarbus paciento patirties gydymo įstaigoje veiksnys, reikšmingas vertinant gydymo bei slaugos kokybę. Ty­rimo tikslas − įvertinti pacientų, kuriems taikoma in­tensyvioji slauga, komfortą. Tyrimui atlikti naudotas K. Kolcaba sukurtas „Bendrasis komforto klausimynas“. Tyrimo dalyviai. III ir IV kurso bendrosios praktikos slaugos studijų…

VEIKSNIAI, TURINTIEJI ĮTAKOS NAMUOSE SLAUGOMŲ PALIATYVIŲJŲ PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBEI

Viktorija Mickevičienė, Natalja Istomina, Marius Čiurlionis Abstract Viena iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) veiklos krypčių yra siekis pagerinti paliatyviosios pagalbos ir ją gaunančių pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybę. Didėjantis sergamumas nepagydomomis ligomis, be­sikeičianti, senstanti visuomenė yra priežastis gerinti, plėsti ir formuoti naują požiūrį į paliatyviosios priežiūros paslaugas, į sergančiojo gyvybei pavojinga liga ir jo…

DEMENCIJA SERGANČIO PACIENTO KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ POKYČIAI ILGALAIKĖS SLAUGOS KONTEKSTE: ARTIMŲJŲ PATIRTYS

Vitalija Gerikienė, Vilija Vaikasienė Abstract Tyrimo tikslas − išanalizuoti demencija sergančių pa­cientų kognityvinių funkcijų pokyčius bendruomenės slaugytojų ir artimųjų, namuose slaugančių demencija sergančius pacientus, atžvilgiu. Tyrimo probleminis klau­simas: kaip geba artimieji slaugyti demencija sergantį pacientą namuose, esant kognityvinių funkcijų poky­čiams? Taikyta kokybinio tyrimo strategija, vykdant pu­siau struktūruotą interviu. Tyrime dalyvavo 9 bendruo­menės slaugytojai ir 7…

PACIENTŲ GRIUVIMO RIZIKĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Lina Gedrimė, Jovita Dugalienė, Aelita Skarbalienė, Jelena Kutkauskienė, Almeda Kurienė, Natalja Fatkulina Abstract Pacientų sveikatos ir funkcinio savarankiškumo išsaugojimas keliamas kaip vienas pagrindinių uždavinių visam PSO Europos regionui. Svarbu užtikrinti pacientų geresnę sveikatą, gyvenimo kokybę ir vertinti fiziologinius pokyčius senstant. Gera pusiausvyra ir mobilumas yra pagrindinės sėkmingo kasdienio gyvenimo bei mėgstamos veiklos prielaidos. Pacientų griuvimas…

SLAUGOS NAUJOVĖS SLAUGANT SUNKIAI NUDEGUSIUS PACIENTUS

Olga Žavoronok, Viktorija Kielaitė, Artūras Razbadauskas, Natalja Fatkulina Abstract Nudegimai išlieka pasaulyje vyraujančia mirties priežastimi. Dažniausiai nudegimai sukelia daug fizinių, psichologinių, finansinių, estetinių ir socialinių neigiamų pasekmių. Vis dėlto pažangios technologijos, slaugos strategijos suteikia galimybę išgyventi net tais atvejais, kai patiriami ypač sunkūs nudegimai [1]. Per kelis dešimtmečius slaugos personalo vaidmuo ir taikomos technologijos tapo…