PRIEŠIRDINIŲ EKSTRASISTOLIŲ KLINIKINĖ REIKŠMĖ

Gintarė Zarembaitė Abstract Prieširdinės ekstrasistolės aptinkamos daugeliui pacientų ir įprastai laikomos nepavojingomis, tačiau daugėja duo­menų apie ryšį su padidėjusia prieširdžių virpėjimo, iše­minio insulto, praeinančio smegenų išemijos priepuolio, širdies ir kraujagyslių ligų ir bendro mirštamumo rizika. Atsitiktinai užregistravus prieširdines ekstrasistoles, taikoma gyvenimo būdo korekcija, esant varginantiems simptomams, gali būti skiriami vaistai ar atliekamos in­tervencinės procedūros. Šiuo…

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS ŠEIMOS GYDYTOJO PRAKTIKOJE

Andželika Klimovaitė, Rytė Patalavičiūtė, Silvija Valdonė Alšauskė Abstract Storosios žarnos vėžys yra dažna liga, galinti pasi­baigti mirtimi. Tai opi visuomenės ir asmens sveika­tos problema. Šį onkologinį susirgimą gydo ir prižiūri įvairūs specialistai, tačiau šeimos gydytojai yra itin reikalingi kolorektalinio vėžio profilaktikai, diagnos­tikai bei tolesnei pacientų priežiūrai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie storosios žarnos…

PARVOVIRUSO INFEKCIJA: PAPLITIMAS, PATOGENEZĖ, KLINIKA, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS, PREVENCIJA

Laurynas Diečkus Abstract Parvovirusai yra vieni mažiausių DNR virusų, infekuo­jančių žinduolių ląsteles. Parvovirusas B19 yra patoge­niškas žmogui ir paplitęs visame pasaulyje. Jis plinta oro lašelių būdu, galimas perdavimas per kraują ar jo produktus. Tiriant šį virusą, išaiškinta nemažai ligų, ku­rias jis sukelia. Normalų imunitetą turintiems vaikams tai infekcinė eritema, suaugusiems, dažniau moterims, poliartropatija. Pacientams, sergantiems…

SAVIŽUDIŠKAS ELGESYS SERGANT ŠIZOFRENIJA

Justas Akavickas Abstract Savižudiškas elgesys yra viena iš pagrindinių ir skaudžiausių šizofrenija sergančių asmenų komplikacijų. Tam įtakos turi demografiniai ir psichosocialiniai veiksniai: jaunesnis pacientų amžius, lytis, pajamų stygius, problemiški santykiai su artimaisiais, piktnaudžiavimas psichoaktyviosiomis medžiagomis. Siekiant sumažinti šizofrenija sergančių asmenų savižudybės tikimybę, svarbu laiku taikyti veiksmingas prevencijos priemones. Tai sunkus ir sudėtingas darbas, reikalaujantis gydytojų…

PREDIABETO IR DIABETO BEI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ DIAGNOSTIKA IR PREVENCIJA

Gintarė Valterytė Abstract Cukrinis diabetas (CD) – įvairių paveldimų ir įgytų priežasčių sukeltas medžiagų apykaitos sutrikimas. Tai lėtinė liga, kai dėl insulino gamybos, sekrecijos ir poveikio pakitimų (audinių atsparumo insulinui), arba dėl abiejų priežasčių, sutrinka visa medžiagų (angliavandenių, baltymų, riebalų) apykaita, atsiranda lėtinė hiperglikemija ir daugelio organų (ypač akių, inkstų, nervų, širdies ir kraujagyslių) ilgalaikis…

KAUNO MIESTO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MODELIO PAGALBOS TEIKĖJŲ POŽIŪRIS Į TEIKIAMOS PAGALBOS VEIKSMINGUMĄ

Laura Digrytė-Šertvytienė, Lina Pranckevičiūtė, Gerda Kuzmarskienė Abstract Tikslas – atskleisti specialistų, teikiančių Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas, požiūrį į teikiamą pagalbą ir jos veiksmingumą. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas naudojant kokybinę tyrimo strategiją 2019 metų birželio-rugpjūčio mėnesiais su įstaigų, kuriose teikiamos Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugos, specialistais. Pusiau struktūruotame interviu užduoti klausimai apie požiūrį…

KARDIOVASKULINĖ RIZIKA IR FIZINIO AKTYVUMO POVEIKIS ATSKIROMS POPULIACIJOS GRUPĖMS. NAUJI ASPEKTAI

Audrė Alonderytė, Robertas Stasys Samalavičius, Pranas Šerpytis Abstract Tikslas – aptarti fizinio aktyvumo poveikį širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniams atskirose po­puliacijos grupėse. Metodika. Atlikta sisteminė mokslinės literatūros apž­valga. Duomenys buvo renkami PubMed duomenųbazėje. Analizuotos tik anglųkalba skelbtos publika­cijos, pasirodžiusios ne vėliau nei prieš5 metus. Ana­lizei atrinkta ir išanalizuota18 viso teksto publikacijų. Rezultatai. Reguliarus fizinis…

ASMENŲ, GAVUSIŲ KAUNO MIESTO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MODELIO PASLAUGAS, POŽIŪRIS Į PAGALBOS VEIKSMINGUMĄ

Laura Digrytė, Lina Pranckevičiūtė, Gerda Kuzmarskienė Abstract Tikslas – įvertinti asmenų, gavusių Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas, požiūrį į suteiktą pagalbą ir jos veiksmingumą. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas kiekybinės anketinės apklausos būdu 2019 metų gegužės-rugpjūčio mėnesiais įstaigose, kuriose teikiamos Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugos. Kiekybinė tyrimo anketa sudaryta iš klausimų, skirtų surinkti duomenis…

PACIENTŲ INFORMUOTUMAS APIE ŽIV IR LYTIŠKAI PLINTANČIAS INFEKCIJAS

Miglė Budrienė, Natalja Fatkulina, Renata Šturienė, Rasa Stundžienė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pacientų informuotumą apie ŽIV ir lytiškai plintančias infekcijas. Pirmųjų lytinių santykių debiutas 16,0 metų (min=14; max=27). 34,9 proc. respondentų paskiausių lytinių santykių metu buvo apsvaigę nuo psichoaktyviųjų medžiagų. 24,6 proc. respondentų visada lytinių santykių metu naudojo kontracepcijos priemones.…

JAUNIMO FIZINIS AKTYVUMAS KAIP RIZIKINGOS ELGSENOS PREVENCIJA

Sigutė Norkienė, Ieva Basistytė, Urtė Norkutė-Macijauskė Abstract Mokslinės literatūros apžvalga rodo, kad Lietuvoje rizikos veiksnių paplitimas – didelis (ypač rūkymo ir alkoholio vartojimo), o jų prevencija – nepakankama. Tai pat yra vienas didžiausių pasaulyje savižudybių rodiklis, paplitę psichikos sveikatos sutrikimai, o gy­ventojų savo sveikatos vertinimas – iš prasčiausių Europos Sąjungoje [2]. Tyrimo tikslas – nustatyti,…

POGIMDYMINIŲ DEPRESINIŲ SUTRIKIMŲ ANKSTYVOJI DIAGNOSTIKA – EFEKTYVIOS PREVENCIJOS PAGRINDAS

Asta Dervinytė-Bongarzoni, Alvydas Navickas Abstract Pogimdyminiu laikotarpiu depresiniai sutrikimai yra dažniausi moterų psichikos sutrikimai. Pogimdyminė depresija yra nehomogeniškas sutrikimas: skiriasi jos pradžia, klinikinis vaizdas ir sunkumo laipsnis. Ją sunku diagnozuoti, kadangi depresijos somatiniai simptomai: miego, apetito sutrikimai, nuovargis, negalėjimas susitvarkyti su kasdieniais darbais būdingi visų motinų, pradėjusių rūpintis naujagimiu, skundai. Laiku nenustatyta ir negydyta pogimdyminė…

MOTERŲ ŽINIOS APIE GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO RIZIKOS VEIKSNIUS IR ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO VAKCINĄ

Ivona Ivaško, Renata Šturienė, Jonas Kairys, Miglė Lamanauskaitė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti moterų žinias apie gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnius ir žmogaus papilomos viruso vakciną. Pagal specialiai šiam tyrimui parengtą 17 klausimų anketą tiriamųjų apklausa atlikta 2016 m. gruodžio – 2017 m. vasario mėnesiais Viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinika (toliau – Poliklinika). Iš viso tyrime…