Laura Digrytė-Šertvytienė, Lina Pranckevičiūtė, Gerda Kuzmarskienė

Abstract

Tikslas – atskleisti specialistų, teikiančių Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas, požiūrį į teikiamą pagalbą ir jos veiksmingumą.

Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas naudojant kokybinę tyrimo strategiją 2019 metų birželio-rugpjūčio mėnesiais su įstaigų, kuriose teikiamos Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugos, specialistais. Pusiau struktūruotame interviu užduoti klausimai apie požiūrį į pagalbos, teikiamos pagal Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio veiklas, veiksmingumą, pagalbos teikimo iššūkius, naudojamas įveikas, pagalbos teikimą Kauno gyventojams, esant savižudybės grėsmei. Duomenys analizuoti taikant indukcinę teminę analizę.

Rezultatai ir išvados. Išanalizavus 11 specialistų interviu ir įvertinus pagalbos teikėjų požiūrį į pagalbos teikimą, pastebėtas pagalbos veiksmingumas, nustatyti jos teikimo trikdžiai ir su pagalbos teikimu susiję poreikiai. Veiksmingumą parodė veiksmingesnis paslaugų organizavimas ir plėtra, paslaugų sistemingumo, prieinamumo, informuotumo apie pagalbos teikimą ir specialistų bendradarbiavimo didėjimas. Teikiamos pagalbos trikdžiai susiję su pagalbos teikimu ir organizavimu, ribotu poreikių tenkinimu, nepakankamu paslaugų prieinamumu ir informuotumu apie psichinę sveikatą. Su pagalbos teikimu susiję poreikiai aprėpia paslaugų koordinavimo tęstinumo, pagalbos teikėjų profesinio tobulėjimo ir pervargimo prevencijos, informuotumo apie psichikos sveikatą ir paslaugų plėtros bei bendradarbiavimo stiprinimą.

Keyword(s): savižudybės, prevencija, psichosocialinės paslaugos, pagalbos teikėjai, veiksmingumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.116
Full TextPDF

Back