Miglė Miglinaitė

Abstract

Inkstų akmenligė − organizmo medžiagų apykaitos su­trikimas, kurio metu inkstuose kaupiasi įvairios sudėties druskos. Sergamumas inkstų akmenlige per pastaruo­sius dešimtmečius pasaulyje išaugo beveik 3 kartus ir tai siejama su besikeičiančiais mitybos įpročiais, sėsliu gyvenimo būdu, greitu gyvenimo tempu. Mokslinėje literatūroje vis daugiau kalbama apie inkstų akmenli­gės prevencijos būdus, siekiant išvengti ar sumažinti inkstų akmenligės epizodų pasikartojimų. Tyrimo tiks­las − remiantis mokslinėmis publikacijomis apžvelgti inkstų akmenligės prevencijos būdus. Atlikta 11 publi­kacijų mokslinė apžvalga. Straipsniai atrinkti naudojantis PubMed, UpToDate ir ScienceDirect duomenų bazėmis.

Keyword(s): inkstų akmenligė, nefrolitiazė, prevencija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.105
Full Text: PDF

Back