Andželika Klimovaitė, Rytė Patalavičiūtė, Silvija Valdonė Alšauskė

Abstract

Storosios žarnos vėžys yra dažna liga, galinti pasi­baigti mirtimi. Tai opi visuomenės ir asmens sveika­tos problema. Šį onkologinį susirgimą gydo ir prižiūri įvairūs specialistai, tačiau šeimos gydytojai yra itin reikalingi kolorektalinio vėžio profilaktikai, diagnos­tikai bei tolesnei pacientų priežiūrai.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie storosios žarnos vėžį, jo prevenciją, diagnostiką, priežiūrą ir šeimos gydytojų vaidmenį šiame procese.

Metodika. Atlikta literatūros paieška ClinicalKey ir PubMed duomenų bazėse. Ieškota straipsnių anglų kalba, naudojant raktažodžius ir jų kombinacijas: kol­orektalinis vėžys, šeimos gydytojai, storosios žarnos vėžio patikros programa, prevencija, priežiūra (angl. colorectal cancer, family medicine (or) family doctor (or) general practitioner, colorectal cancer screening (or) prevention (or) care). Atrinkta 12 straipsnių ir atlikta jų analizė.

Rezultatai. Remiantis išanalizuotais moksliniais straip­sniais, nustatyta, kad kolorektalinio vėžio sergamumo ir mirtingumo rodikliai išlieka aukšti, todėl patikros programų taikymas yra itin aktualus. Šeimos gydyto­jas yra tas asmuo, kuris gali pacientus padrąsinti bei paskatinti dalyvauti vėžio prevencijos programoje, o ligos atveju − suteikti pacientui svarbią priežiūrą, patarimus ir emocinę pagalbą.

Išvados. Storosios žarnos vėžys − aktuali problema, todėl svarbu šią ligą aptikti kuo anksčiau. Šeimos gy­dytojas gali paskatinti pacientą dalyvauti storosios žarnos vėžio prevencinėje programoje bei suteikti žinių apie šią ligą. Kolorektaliniu vėžiu sergantiems asmenims šeimos gydytojo priežiūra yra reikalinga bei vertinama pacientų.

Keyword(s): kolorektalinis vėžys, šeimos gydytojai, storosios žarnos vėžio patikros programa, prevencija, priežiūra.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.022
Full Text: PDF

Back