Laura Digrytė, Lina Pranckevičiūtė, Gerda Kuzmarskienė

Abstract

Tikslas – įvertinti asmenų, gavusių Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas, požiūrį į suteiktą pagalbą ir jos veiksmingumą.

Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas kiekybinės anketinės apklausos būdu 2019 metų gegužės-rugpjūčio mėnesiais įstaigose, kuriose teikiamos Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugos. Kiekybinė tyrimo anketa sudaryta iš klausimų, skirtų surinkti duomenis apie socialinius-demografinius rodiklius, savižudybės grėsmę, paslaugų gavimo ypatumus, pasitenkinimą paslaugomis bei požiūrį į jų poveikį. Tiriamųjų atsakymai buvo apdoroti ir analizuojami „Microsoft Excel 2007“ ir „IBM SPSS 20.0“ programomis.

Rezultatai ir išvados. Dauguma Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio paslaugas gavusių tyrimo dalyvių atvejo vadybą, psichologines ar savitarpio pagalbos grupes ir anonimines psichologo konsultacijas vertino teigiamai. Daugiausia atvejo vadybos paslaugą išbandžiusių asmenų pastebėjo teigiamus pokyčius, gaunant emocinę paramą, žinias, kur galima kreiptis pagalbos ir mažinant mintis apie savižudybę, o mažiausiai pastebėjusių teigiamus pokyčius buvo sprendžiant problemas, gerinant bendravimo įgūdžius ir asmeninius santykius. Psichologinėse arba savitarpio pagalbos grupėse dalyvavę asmenys daugiausia teigiamų pokyčių pastebėjo gaunant emocinę paramą, žinias, kur galima kreiptis pagalbos ir didinant viltį, kad pavyks išspręsti sunkumus, o mažiausiai pastebėjusių teigiamus pokyčius buvo mažinant nerimą ir stresą, sprendžiant problemas, gerinant asmeninius santykius. Daugiausia anonimines psichologo konsultacijas gavusių asmenų pastebėjo teigiamus pokyčius, gaunant emocinę paramą, didinat viltį, kad pavyks išspręsti sunkumus ir gerinant emocinę savijautą, o mažiausiai pastebėjusių teigiamus pokyčius buvo gerinant asmeninius santykius, bendravimo įgūdžius, sprendžiant problemas.

Keyword(s): savižudybės, prevencija, psichosocialinės paslaugos, pagalbos gavėjai, veiksmingumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.060
Full TextPDF

Back