PRAEINANČIOJI AKANTOLIZINĖ DERMATOZĖ (GROVER LIGA) KAIP PADIDĖJUSIO JAUTRUMO DIMETILFUMARATUI (TECFIDERA) RAIŠKA IŠSĖTINE SKLEROZE SERGANČIOS PACIENTĖS ODOJE. KLINIKINIS ATVEJIS

Inesa Ponelytė, Agnė Ramonaitė, Raminta Šulskienė Abstract Išsėtinė sklerozė (IS) – tai lėtinė demielinizuojanti uždegiminė centrinės nervų sistemos (CNS) liga, pasireiškianti recidyvuojančia remituojančia (RR) ar nuolat progresuojančia neurologine disfunkcija, sukeliančia negalią. Klinikiniai ligos simptomai polimorfiški ir priklauso nuo IS plokštelių lokalizacijos galvos ir nugaros smegenyse. Siekiant sustabdyti ligos progresavimą bei užkirsti kelią pažintinei ir fizinei…

ASMENŲ, SERGANČIŲ IŠSĖTINE SKLEROZE, IMPROVIZACIJOS PROFILIŲ VERTINIMAS, TAIKANT GRUPINĘ MUZIKOS TERAPIJĄ. ATVEJO ANALIZĖ

Kotryna Ugnė Daunytė, Vilmantė Aleksienė, Laimutė Samsonienė Abstract Muzikos terapija yra viena iš intervencijų, kuri gali būti efektyviai pritaikyta asmenų, sergančių išsėtine skle­roze, funkcinės veiklos ir psichosocialinės sveikatos reabilitacijai. Tyrimo tikslas – atskleisti improvizacinės muzikos tera­pijos poveikį tiriamųjų fizinių ir psichosocialinių para­metrų kaitai. Tyrimas atliktas 2021-10-01–2022-04-30 laikotarpiu, draugijoje „Feniksas“, Vilniuje. Patogiosios atrankos būdu į atvejo…

MOTERŲ, SERGANČIŲ IŠSĖTINE SKLEROZE, PSICHOEMOCINĖS SVEIKATOS RAIŠKA, TAIKANT DRAMOS TERAPIJĄ

Monika Bičiūnaitė, Laimutė Samsonienė Abstract Išsėtinės sklerozės plitimo tendencijos pasaulyje ir Europoje skatina ieškoti inovatyvių gydymo bei rea­bilitacijos priemonių Lietuvoje. Moksliniais tyrimais įrodytas glaudus išsėtinės sklerozės ryšys tarp paci­entų psichoemocinės sveikatos, artimos aplinkos bei gyvenimo gerovės. Tyrimo tikslas − atskleisti sergančiųjų išsėtine skleroze saviraiškos ir nuovargio patirtį, taikant dramos terapijos tyrimo protokolą. Tyrimo atlikimo laikotarpis…

ASMENŲ, SERGANČIŲ IŠSĖTINE SKLEROZE, PUSIAUSVYROS, GRIUVIMO RIZIKOS, NUOVARGIO BEI PAŽINTINIŲ FUNKCIJŲ KAITA, TAIKANT KOMPLEKSINĘ KINEZITERAPIJOS PROGRAMĄ

Martyna Rukaitė, Edita Jazepčikienė Abstract Tyrimo pagrindimas. Išsėtinė sklerozė (IS) pasireiškia daugialypiais simptomais, tokiais kaip nuovargis, pusiausvyros bei pažintinių funkcijų sutrikimai. Kasdienis nuovargis didina griuvimo riziką, mažina aktyvumą, motyvaciją. Atsižvelgiant į ligos kompleksiškumą, siekta išsiaiškinti, ar kompleksinė kineziterapijos programa turi įtakos pusiausvyros, griuvimo rizikos, nuovargio bei pažintinių funkcijų rodikliams IS sergantiems asmenims. Tikėtina, kad minėtų…

MOBILUMO IR PUSIAUSVYROS RODIKLIŲ KAITA TAIKANT VIDEOŽAIDIMUS SERGANTIEMS IŠSĖTINE SKLEROZE

Rasa Bacevičienė, Laura Kyguolienė, Ingrida Kupčiūnaitė, Laura Janušonienė Abstract Sergantiems išsėtine skleroze (IS) pažeidžiamos neurologinės sistemos, dėl kurių atsiranda pusiausvyros ir eisenos sutrikimai. Darbo tikslas – nustatyti videožaidimų poveikį mobilumui ir pusiausvyrai pacientams, sergantiems IS. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo (n=20) IS sergančių tiriamųjų, kurių amžius buvo 54,3±8 m., moterų amžius 52,4±7,2 m., vyrų…